WFTW Body: 

"Astfel, deci, fraţilor, râvniţi după prorocire…" (1 Corinteni 14:39)

 1. Definiție - 1 Corinteni 14:3 - Prorocia vorbește oamenilor pentru a-i zidi, a-i sfătui și a-i mângâia (încurajare/întărire/mângâiere (Versiunea biblică NLT)). Aceasta este definiția prorociei din noul legământ. Evrei 3:13 ne cheamă să ne încurajăm unii pe alții, ridicându-ne în dragoste. Concentrează-te în primul rând pe încurajare. Scopul este de a-i ridica pe oamenii descurajați - acesta este cel mai bun mod de a-i împiedica pe oameni de la a fi împietriți de păcat, așa cum spune Evrei 3:13. Dacă învățăm să facem acest lucru bine, atunci Domnul va putea rosti și cuvinte care vor provoca/îndemna/condamna păcatul, la momentul potrivit. Prorocia este mai bună decât darul de a vorbi în limbi pentru că îi zidește pe alții în Biserică, pe când vorbirea în limbi îl zidește doar pe cel care are acest dar (1 Corinteni 14:4).
 2. Prorocia este pentru toată lumea - cu toții ar trebui să ne propunem să avem darul de a proroci. Fiecare persoană din biserică poate proroci (Vezi 1 Corinteni 14:31). Acest dar nu este doar pentru bărbați. Și surorile pot proroci. 1 Corinteni 11 spune că atunci când fac acest lucru, surorile trebuie să aibă capul acoperit, ceea ce subliniază faptul că slava lui Dumnezeu este ceea ce vrem să iasă în evidență în biserică, iar nu slava omului (1 Corinteni 11:7).
 3. Să fie experiență personală - Când pregătești un cuvânt pe care să-l predici, asigură-te că este experiența ta personală și NU TEORIE. Isus a vorbit doar despre ceea ce a practicat El mai întâi (Faptele Apostolilor 1:1 vorbește despre tot ceea ce a FĂCUT Isus [„a făcut” apare mai întâi] și apoi i-a învățat pe oameni [„i-a învățat pe oameni” apare după aceea]). Trebuie să ne ferim să predicăm teorii! Dacă nu ai nimic nou de predicat, este mai bine să repeți ceea ce ai predicat deja decât să spui ceva ce nu ai experimentat în viața ta. Autoritatea lui Hristos va susține doar o viață care este trăită în El. Atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-l studiem în primul rând pentru propria noastră viață și nu pentru a predica altora. Uneori este bine să ținem cont de o experiență personală și să vorbim despre ceea ce ne-a învățat Domnul prin aceasta, chiar dacă nu împărtășim însăși experiența specifică.
 4. Să ai o inimă smerită - Nu împărtăși fiind încrezător în tine, și nu predica LA oameni. Nu vreau să creez altora impresia că am înțeles toate lucrurile. În schimb, prorocește numai după măsura credinței tale (Romani 12:6). Să vorbim mereu cu o inimă smerită, înălțându-L doar pe Isus. Ioan 12:32 spune că atunci când Isus este înălțat, oamenii vor fi atrași către El (și nu dacă ne înălțăm pe noi înșine). Am spus multe lucruri greșite în trecut pe care le regret. Dar ceea ce regret cel mai mult este ceea ce am împărtășit cu mândrie. Așadar, rugați-vă mult ca Domnul să vă ajute să aveți o inimă plină de smerenie atunci când proclamați Cuvântul Său.
 5. Să nu-ți pui încrederea în firea pământească - Filipeni 3:3 "Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi, care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti." Dacă îți lipsește îndrăzneala de a vorbi în public, nu te retrage, ci caută-L pe Domnul să te întărească. Dacă ai capacitatea naturală de a vorbi în public, nu te baza pe asta, ci depinde mereu de Domnul ca să te întărească. Credința și dependența de Domnul sunt întotdeauna esențiale.
 6. Pregătește-te și roagă-te - Roagă-te din timp, cerându-I lui Dumnezeu să-ți dea înțelepciune cu privire la ce să împărtășești (Iacov 1:5) și ca, pe măsură ce vorbești, puterea Duhului Sfânt să te ajute să vorbești în duhul potrivit și cu motivele potrivite (Luca 11:13).

Fă o practică din a te ruga și după ce ai terminat. Roagă-te ca sămânța semănată să cadă într-un pământ bun și ca oamenii să fie binecuvântați, și ca Domnul să te ferească de mândrie atunci când alții apreciază ceea ce ai împărtășit și, de asemenea, să te ferească de descurajare dacă nimeni nu a apreciat ce ai împărtășit. Ceea ce contează cel mai mult este dacă ai spus ce a vrut Domnul să spui și dacă ai vorbit cu smerenie. Dacă ai făcut asta, atunci Dumnezeu va fi glorificat - și asta este ceea ce contează cel mai mult.

 1. Petrece timp pregătindu-te - Cei care au dificultăți în a vorbi ar trebui să fie organizați în ceea ce spun, să se țină de timpul care le-a fost acordat și să rămână la punctul principal pe care au pus accent. Dacă scrii ceea ce dorești să împărtășești, atunci vei putea să rămâi pe subiect și să respecți timpul acordat. Trebuie să muncești din greu înainte. Biblia spune că culegem ceea ce semănăm (Galateni 6:7). Proverbe 13:4 spune că sufletul celor harnici va fi săturat. Dumnezeu răsplătește pe cei ce muncesc din greu. 1 Corinteni 14:40 ne spune că "totul trebuie să fie făcut aşa cum se cuvine şi în ordine" (Biblia NTLR). Prin urmare, caută să vorbești clar și într-un mod ordonat.

Trebuie să prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod în care oamenii să poată primi cu ușurință, așa cum ar lucra un bucătar bun pentru a pregăti o masă pe care oamenii să o poată digera cu ușurință. Trebuie să fim dispuși să repetăm ceva dacă Domnul dorește să facem acest lucru; și să nu căutăm întotdeauna să vorbim despre ceva nou. Ceea ce ne-a pus Domnul pe inimă poate să nu pară a fi super interesant. Dar dacă suntem încrezători că împărtășim (din câte știm) ceea ce Dumnezeu vrea să împărtășim, putem fi siguri că Domnul va fi mulțumit.

 1. Nu complica lucrurile - Isus era atât de simplu când vorbea - El era atât de practic și cuvintele Sale erau ușor de înțeles. Adevărul poate fi pierdut atunci când oamenii folosesc cuvinte inteligente și abilități oratorice. Trebuie să vorbim în așa fel încât chiar și un copil să poată înțelege și să poată primi ceva din ceea ce vorbim.
 2. Să știi când să te oprești - Isus nu Și-a prelungit mesajele la nesfârșit. Predica de pe munte a durat aproximativ 20 de minute. Dumnezeu poate transmite un cuvânt puternic într-un timp foarte scurt! Poate fi greu pentru majoritatea oamenilor să digere mesajul dacă vorbești un timp prea lung, și aceștia își pot pierde atenția. Calitatea este mai importantă decât cantitatea. Eclesiastul 6:11 spune: „Cu cât vorbești mai multe cuvinte, cu atât au mai puțină semnificație. Deci, la ce sunt bune?” (Versiunea biblică NLT). Foarte puțini oameni au capacitatea de a reține atenția oamenilor pentru o perioadă lungă de timp. Este mai bine să spunem în câteva cuvinte ce ne dă Domnul să vorbim decât să vedem că oamenii se uită la ceasuri și își pierd interesul atunci când vorbim (Luca 14:8-11).
 3. Nu te teme și nu fi timid, ci fii curajos - 2 Timotei 1:7 "Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă." Suntem curajoși datorită lui Hristos și pentru că am văzut ce a făcut El în viața noastră. Dumnezeu poate folosi chiar și imperfecțiunile noastre și-i poate binecuvânta pe alții prin ele. Dacă facem puținul pe care-l putem face, Dumnezeu va face ce noi nu putem și va binecuvânta ceea ce spunem. Dacă suntem pur și simplu credincioși să umplem vasele cu apă (ca la Cana), atunci Domnul va transforma apa în vin (Ioan 2). Putem fi curajoși în a ne încrede în Dumnezeu că va face acest lucru. Dumnezeu îi poate binecuvânta pe alții prin ceea ce împărtășim.
 4. Țintește să prorocești din inimă. Nu da învățătură de la nivelul minții. Biblia spune că toți pot proroci (1 Corinteni 14:31), dar nu toți pot fi învățători (1 Corinteni 12:29). Învățătura este importantă, dar foarte puțini frați sunt chemați să fie învățători; iar dacă Dumnezeu nu ne-a dat o chemare atât de clară, ar trebui să avem grijă să nu dăm învățătură. 1 Corinteni 8:1 spune că "cunoștința îngâmfă". Cunoștința te poate face să-i privești de sus pe ceilalți. Nu doar ceea ce spunem este important, ci și cum spunem (și cu ce motiv). Dacă nu ai în minte binele altora, vei avea tendința să te concentrezi pe cunoștință, doctrină și alte lucruri care stimulează mintea oamenilor și îi distrează!! Ar trebui să căutăm întotdeauna să-i ridicăm pe oameni și să-i provocăm la creștere spirituală.
 5. Căutați cu înflăcărare darul prorociei, din dragoste pentru alții - Fă totul din dragoste - Cea mai bună faptă, fără dragoste este fără valoare (1 Corinteni 13). Dragostea trebuie să fie ținta noastră cea mai înaltă - trebuie să căutăm darul prorociei din dragoste pentru biserică și din dorința de a-i zidi pe alții și de a-i ajuta (1 Corinteni 14:1). Acesta ar trebui să fie motivul nostru întotdeauna.

După cum a spus Zac Poonen: „Cele două lucruri pe care trebuie să le aibă totdeauna în inimă un slujitor al lui Dumnezeu sunt Cuvântul lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu”.

 1. Prorocește chiar și în conversațiile tale personale - Prorocia nu se limitează doar la momentul când vorbim bisericii. Putem proroci chiar și în conversațiile noastre cu alții. Poate fi pur și simplu să încurajezi pe cineva la telefon sau printr-un mesaj scris, sau în timp ce ești la cineva acasă și împărtășești ceva cu acea persoană. Încurajarea este o prorocie și ar trebui să încercăm să-i încurajăm pe oameni în fiecare zi (Evrei 3:13). Asta îi va împiedica pe oamenii pe care îi iubim să fie împietriți de păcat. Dacă vrem să-i binecuvântăm pe alții, acesta e felul în care putem s-o facem. Trebuie să avem ochii deschiși pentru oportunități. Dacă Domnul ne-a spus ceva care ne-a binecuvântat, atunci binecuvântează și pe altcineva cu acel lucru. Există momente care nu sunt timpul potrivit pentru a împărtăși (Proverbe 27:14). De exemplu, când soția ta este obosită și adormită, las-o să doarmă! Poți să scrii ce dorești să împărtășești, astfel încât să nu uiți, iar apoi să-i împărtășești acel lucru mai târziu, când este relaxată și gata să audă. Împărtășirea cuvântului potrivit - la momentul potrivit - va aduce cea mai mare binecuvântare altora (Proverbe 15:23).

Prin urmare, caută cu stăruință să prorocești - pentru slava lui Dumnezeu!!