WFTW Body: 

Apostolul Petru spune în 1 Petru că toate încercările prin care trecem pe pământ sunt doar "pentru puțină vreme" (1 Petru 1:6). Din perspectiva eternității, chiar și 100 de ani este doar puțină vreme. Această perspectivă eternă este ceea ce trebuie să avem totdeauna în mijlocul încercărilor noastre. Toți apostolii au avut această perspectivă. Iacov se referă la viața noastră ca la un abur (Iacov 4:14). Pavel face referire la "întristările noastre de o clipă" (2 Corinteni 4:17). Amintiți-vă că mesajul epistolei 1 Petru este adevăratul har al lui Dumnezeu. Deci, unul dintre primele lucruri pe care le înțelegem aici este că e perfect normal ca cei care primesc adevăratul har al lui Dumnezeu să fie întristați de diferite tipuri de încercări.

Scopul acestor încercări este să dovedească autenticitatea credinței tale - ca "aurul încercat prin foc". Atunci când aurul este săpat din adâncimile pământului, nu este pur. Singurul mod în care să-l purifici este prin a-l pune în foc. Nu poți purifica aurul spălându-l cu săpun și apă. Acest lucru elimină doar noroiul. Dar pentru a scoate metalele care sunt amestecate cu aurul, trebuie să fie pus în foc. Atunci, toate aliajele din el sunt topite și iese la iveală aurul pur. Încercările prin care treci pot fi aprige. Te dor, și te simți ca și cum ai fi în foc. Singurul scop este pentru a scăpa de lucrurile impure din viața ta. De exemplu, în țări în care creștinii au fost persecutați și le-a fost luată proprietatea, care a fost rezultatul? Au devenit pelerini mai buni. Au devenit mai puțin atașați de proprietatea lor, fiindcă acum nu aveau nimic. Dar acolo unde nu există nicio persecuție, chiar și cei mai buni credincioși pot fi foarte atașați de proprietatea și posesiunile lor. Ne putem imagina că nu suntem atașați de ele, dar ne înșelăm. Și astfel, Dumnezeu poate permite ca persecuția să vină în țara noastră într-o bună zi - și atunci vom fi purificați.

Atunci când comuniștii conduceau Rusia, am auzit că creștinii nu puteau obține educație universitară sau locuri de muncă bune. Puteau obține doar locuri de muncă de jos, precum curățarea străzilor. În astfel de situații, ne despărțim cu ușurință de onoarea și sentimentul de importanță care rezultă din ocuparea unor poziții înalte și locuri de muncă însemnate. Tot gunoiul din aur este ars și devenim cu adevărat curați. Din acest motiv în locurile în care există persecuție astăzi găsești unii dintre creștinii de cea mai bună calitate din lume. Și de aceea nu mă rog niciodată să nu fie nicio persecuție a creștinilor - fiindcă atunci m-aș ruga împotriva purificării bisericii. Nu mă rog pentru persecuție, dar nu mă rog nici împotriva ei. Domnul știe ce este mai bine pentru biserică în orice vreme. Așa că Îl las pe El să decidă. Este la fel de bine pentru mine oricum ar fi. Aceasta va fi atitudinea noastră atunci când primim adevăratul har al lui Dumnezeu.

Petru continuă să spună că toate acestea vor rezulta în a-I aduce multă laudă, slavă și cinste lui Hristos atunci când Se va întoarce. În mijlocul acestor încercări, chiar dacă nu-L vedem pe Isus, tot Îl iubim, ne încredem în El și ne bucurăm cu mare bucurie. Petru Îl văzuse pe Isus fizic. Dar Isus a spus: "Ferice de cei ce n-au văzut și (totuși) cred" (Ioan 20:29). Nu știu câți dintre voi credeți acest verset - că noi, care nu L-am văzut pe Isus fizic, suntem mai binecuvântați decât cei ca Petru, care L-au văzut fizic. Cred acest lucru din toată inima mea, pentru că Isus a spus asta. Petru continuă să spună că, drept urmare a faptului că trecem prin încercări cu credincioșie, primim "mântuirea sufletelor noastre" (1 Petru 1:9). Apostolii au vorbit despre mântuirea sufletelor noastre mai mult decât despre salvarea de iad.

Sufletul nostru a moștenit egoismul și mândria și multe alte rele de la Adam. Trebuie să fim mântuiți de tot răul pe care l-am moștenit de la Adam - precum atașamentul nostru față de lucrurile materiale, dragostea noastră de onoare și modul nostru de viață egocentrist. Încercările aprige și persecuția ajută foarte mult la a ne elibera de multe rele.

Gândiți-vă la ce înseamnă să ai un copil cu probleme psihice. Unii oameni consideră acest lucru ca o mare nenorocire. Niciunul dintre noi nu s-ar ruga să aibă astfel de copii. Dar dacă Dumnezeu permite ca o familie care-L iubește să aibă un astfel de copil, putem fi siguri că El va face ca acest lucru să lucreze spre binele lor. Am observat în familiile care au astfel de copii, că există o blândețe și un spirit de sacrificiu și slujire printre ceilalți copii mai mult decât în alte familii. Foarte adesea, există o mândrie care vine în mod inconștient în inimile părinților ai căror copii sunt toți inteligenți și capabili. Mândria nu aparține cerului; aparține iadului. Dar, din păcate, mândria se găsește în familiile multor credincioși.

Dumnezeu îngăduie ca toți copiii Săi să se confrunte cu încercări. În marea Lui înțelepciune, El știe exact când să le trimită. Când vom sta înaintea Domnului, vom descoperi că Dumnezeu nu a făcut niciodată o singură greșeală în vreuna dintre încercările pe care le-a permis în viața noastră. Fiecare încercare pe care a permis-o în viața noastră, vom descoperi în acea zi, a fost ca să ne curățească ca pe aur. Dacă crezi asta, Îl vei lăuda pe Domnul în orice vreme. Vei avea bucurie negrăită în mijlocul încercărilor tale - și asta va duce la mântuirea sufletului tău. Aceasta este mântuirea pe care prorocii în vremurile trecute au căutat să o înțeleagă, dar n-au putut. Chiar și îngerii doresc să privească în aceasta (1 Petru 1:12). Dar acum, Duhul Sfânt trimis din cer a uns oameni care predică această Evanghelie. Astfel, Petru spune, fiindcă avem o Evanghelie așa de minunată, și trebuie să trecem prin aceste încercări doar pentru o scurtă perioadă, ar trebui să ne ascuțim mintea așteptând venirea lui Hristos și să nu fim tulburați de încercările cu care ne confruntăm (1 Petru 1:13).