WFTW Body: 

În Luca 2:40,52, citim că Domnul Isus creștea în înțelepciune încă din copilărie. Chiar dacă ne așteptăm că tinerii vor face unele lucruri nechibzuite, din cauză că sunt tineri, totuși Isus nu a făcut niciodată nimic nechibzuit în tinerețe. Haideți să facem din El exemplul nostru și vom fi salvați de la a face multe lucruri nechibzuite în zilele tinereții noastre. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Domnul Isus S-a rugat pentru ajutor ca să fie salvat de la moarte spirituală - și "a fost auzit din pricina temerii Sale evlavioase" (Evrei 5:7 - versiunea KJV din limba engleză). Dumnezeu ne iubește așa cum L-a iubit pe Domnul Isus. Prin urmare, și rugăciunile noastre vor fi ascultate dacă ne temem de Dumnezeu la fel ca Domnul Isus.

Dumnezeu i-a dat lui Avraam un certificat în Geneza 22:12, spunând: "Știu acum că te temi de Dumnezeu", când era gata să-l jertfească pe singurul său fiu. Avraam a ascultat de Dumnezeu de unul singur pe acel munte în acea zi. Era interesat doar de părerea lui Dumnezeu în privința ascultării sale. Domnul îi vorbise lui Avraam într-o noapte, când era singur (Geneza 22:1). Nimeni altcineva nu știa ce îi spusese Dumnezeu. Iar Avraam a ascultat de Dumnezeu în ascuns. În lucrurile pe care le facem în ascuns (acolo unde nimeni altcineva nu știe ce facem) vom descoperi dacă ne temem sau nu de Dumnezeu.

Dumnezeu i-a dat lui Iov un certificat (Iov 1:8) înaintea lui Satan, că Iov se teme de Dumnezeu. Este bine dacă Dumnezeu se poate lăuda în felul acesta și cu noi înaintea lui Satan - din moment ce Satan umblă pretutindeni în toată lumea chiar și astăzi și știe totul despre viața noastră personală. Iov a făcut un legământ cu ochii săi, să nu privească niciodată cu poftă la o femeie (Iov 31:1). Este uimitor faptul că cineva, care a trăit chiar înainte de a fi dată Legea și cu secole înainte de întemeierea noului legământ, a putut lua o astfel de decizie, fără a avea o Biblie, fără Duhul Sfânt și fără a avea alți frați care să-l încurajeze sau să-l îndemne! Iov se va ridica în ziua judecății și va condamna această generație pentru pofta și păcatul ei.

Gândiți-vă la Iosif ca un exemplu de tânăr în vârstă de 18 ani care a fost credincios lui Dumnezeu într-o țară străină. El a fost înarmat cu teama de Dumnezeu - și asta l-a ferit de capcana lui Satan. Exemplul lui Iosif ne arată că este posibil chiar și pentru un tânăr de 18 ani să fie credincios Domnului, chiar și atunci când: (a) Locuia în mijlocul unei societăți imorale care nu avea standarde; (b) Era ispitit de o femeie zi după zi; (c) Părinții lui erau la sute de kilometri distanță și credeau că este mort; (d) Nu avea o Biblie sau literatură evlavioasă care să-l încurajeze; (e) Nu primise puterea Duhului Sfânt; (f) Nu avea credincioși în jur cu care să aibă părtășie; (g) Nu avea întâlniri spirituale la care să poată merge. Dar ceea ce a avut el a fost teama de Dumnezeu care fusese sădită în el de către tatăl său Iacov, în primii 17 ani de viață pe care i-a petrecut acasă. Iar frica de Dumnezeu este îndeajuns pentru a-l feri pe orice tânăr de păcat, chiar și astăzi.

Exemplul lui Iov și al lui Iosif ne arată că teama de Dumnezeu este îndeajuns pentru a ne feri de acest păcat teribil al poftei sexuale și adulterului. Frica de Domnul este alfabetul (ABC-ul) înțelepciunii.

Dacă zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe (așa cum a spus Domnul Isus în Matei 24), atunci Dumnezeu trebuie să aibă bărbați ca Noe și în aceste zile din urmă, care iau poziție împotriva păcatului și a lipsei de neprihănire și care rămân ancorați în adevăr și curăție pentru Dumnezeu în aceste vremuri rele.

Trebuie să ducem în mod continuu bătălia în domeniul sexual, până când ajungem la curăție totală. Poate exista necurăție chiar și în felul în care vorbim cu o fată, care ne poate pângări. Trebuie să ne dăm silința pentru a fi la fel de curați precum a fost Isus în acest domeniu. Este scris că ucenicii s-au mirat odată când L-au văzut pe Isus vorbind cu o femeie (Ioan 4:27). Aceasta a fost mărturia Lui.