WFTW Body: 

Citim în cartea Judecători capitolul 6 că Dumnezeu l-a ridicat pe Ghedeon pentru a fi cel care va izbăvi poporul Israel. "Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului" (Judecători 6:34, NTLR). Duhul Sfânt a venit peste Ghedeon ca hainele pe care le purta. Atunci Ghedeon a primit putere și a suflat din trâmbiță și a ieșit la luptă, iar Domnul i-a dat biruință. Însă Ghedeon nu a persistat în credincioșie față de Domnul. Aceasta este povestea tristă a multora care au început bine - atât sub vechiul legământ, cât și astăzi. Israeliții au vrut ca Ghedeon să stăpânească peste ei, iar el a spus: "Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi" (Judecători 8:22,23). Sună atât de spiritual. Dar ascultați ce a spus în următoarea sa propoziție. A zis: "Dați-mi fiecare câte un cercel" (Judecători 8:24, NTLR). Așa că toți israeliții i-au dat cerceii lor și Ghedeon a adunat 1700 de sicli (aproximativ 20 de kilograme) de aur plus o mulțime de alte podoabe și haine scumpe (Judecători 8:26). Ghedeon a devenit multimilionar într-o singură zi - la fel ca mulți predicatori care devin milionari strângând zeciuielile și darurile de bunăvoie de la congregația lor și ducându-le pe toate acasă! Ghedeon a folosit o parte din aur și pentru a face un efod care a devenit un idol la care se închina Israel (Judecători 8:27). Astfel, acest mare om a ajuns să cadă. Contează felul în care un om își sfârșește viața, iar nu felul în care și-o începe. Premiul în fiecare competiție de alergare este pentru cei care termină bine și nu pentru cei care au început bine (1 Corinteni 9:24). Ni se poruncește "să ne uităm cu băgare de seamă la sfârșitul felului de viețuire" al mai-marilor noștri (Evrei 13:7). Mulți dintre predicatorii folosiți cu putere de Dumnezeu la începuturile lor, au căzut ca Ghedeon și și-au sfârșit viața alergând după bani și după proprietăți! Cu ungerea pierdută, își petrec ultimele lor zile strângând aur și cercei pentru copiii lor! Permiteți-mi să vă spun acelora dintre voi care ați început bine: Învățați o lecție de la Ghedeon pentru ca să nu vi se întâmple același lucru. Nu poți sluji lui Dumnezeu și banilor.

În Judecători 13, vedem că Samson a fost un mare izbăvitor, dar era înrobit de propriile pofte și patimi. Pavel spune în 1 Corinteni 9:27: "Este posibil ca eu să predic altora și totuși să fiu descalificat dacă nu-mi țin trupul în stăpânire". Versiunea Living Bible din limba engleză parafrazează acest verset astfel:"îmi determin trupul să facă ceea ce trebuie să facă, iar nu ceea ce vrea să facă". Asta înseamnă că trebuie să ne determinăm trupul să mănânce ceea ce trebuie să mănânce, iar nu ceea ce doreşte să mănânce; să se odihnească atât cât trebuie, iar nu cât de mult doreşte. Trebuie să ne controlăm ochii să se uite numai la ceea ce trebuie să se uite, şi nu la ceea ce vor ei să se uite. Trebuie să ne controlăm limba să vorbească ce trebuie să vorbească, iar nu ceea ce vrea ea să vorbească. Dacă nu ne stăpânim patimile trupeşti, putem predica mesaje minunate şi să fim totuşi alungaţi de Domnul în ziua de pe urmă. Atât de multe lucruri depind de disciplinarea patimilor noastre trupeşti. Acesta este mesajul pe care-l primim din povestea lui Samson, care avea o lucrare minunată binecuvântând foarte mulţi oameni, dar care, în final, a fost el însuşi descalificat. Foarte mulţi predicatori mari au căzut pradă femeilor frumoase. Nu fiţi impresionaţi de darurile pe care asemenea oameni le exercită sau de mărimea organizaţiilor lor!! Un lider care cade în păcat este un lucru mult mai grav decât un credincios care cade în acelaşi păcat. Cui i se dă mult, i se va cere de asemenea mult. Dacă nu eşti credincios în relațiile tale cu sexul opus, nu dezonora Numele lui Dumnezeu încercând să fii un prezbiter sau un lider creştin. Nu-i păcăli pe oameni că eşti un om sfânt al lui Dumnezeu, când tu trăieşti de fapt în păcat. Într-o zi, Dumnezeu te va demasca public, dacă continui să trăieşti aşa. Poate crezi că eşti suficient de isteț încât să-ţi ascunzi păcatul. Dar nu eşti îndeajuns de isteț pentru Dumnezeu. El te va expune mai mult decât ai fost vreodată expus până acum.

În Judecători 16 citim despre cum și-a pierdut Samson puterea și cum i-au fost orbiți ochii. Așa se întâmplă când predicatorii umblă după femei: Își pierd vederea spirituală. Nu mai văd clar. Poate că au rămas evanghelici în doctrină și încă mai pot predica elocvent. Dar vederea lor spirituală a dispărut. Samson a devenit sclav. Dar, slavă lui Dumnezeu, a avut suficientă minte încât să-și recunoască păcatul spre sfârșitul vieții lui. S-a pocăit și în final a distrus mulți filisteni la moartea lui (Judecători 16:23-31). Povestea lui Samson, din Judecători 13-16, este povestea a doi lei - unul în afară și altul în interiorul inimii lui. El a biruit leul din afară, dar nu a putut birui leul din interiorul inimii lui. Aceasta ne învață că leul poftelor sexuale este mult mai puternic și mai de temut decât orice leu din exterior. Ce ai face dacă ai vedea un leu alergând înspre tine într-o pădure? Biblia ne îndeamnă să fugim de curvie (1 Corinteni 6:18). Doar așa o putem birui - nici măcar să nu te apropii de o asemenea ispită. Nu te duce în apropierea unei femei care te ispitește. Evită femeile care flirtează la fel cum ai evita lei înfometați. Samson a trăit sub Vechiul Legământ. Așa că nimeni nu poate face din povestea lui Samson o scuză pentru imoralitate astăzi. Samson nu a avut Noul Testament, a trăit înainte de crucea de la Calvar, nu a avut niciun exemplu așa cum avem noi în Cristos și, mai presus de orice, nu a putut primi Duhul Sfânt ca Ajutor care să locuiască în el, așa cum putem noi. Calea către cel mai sfânt loc de părtășie cu Tatăl nu fusese încă deschisă în acele zile. Samson nu avea nici binecuvântarea părtășiei evlavioase. Noi le avem pe toate acestea astăzi. Așa că nu avem nicio scuză pentru a trăi în păcat.