WFTW Body: 

Satan este autorul fricii. Isus a fost la fel de mult împotriva fricii cât era împotriva păcatului. De multe ori le-a spus oamenilor:"Nu vă temeți" (Să nu vă fie frică), la fel cum a spus: "Să nu păcătuiți". Isus a fost împotriva trăirii în frică la fel de mult cât era împotriva trăirii în păcat. Deoarece ne încredem în Domnul, nu trebuie să ne fie frică niciodată. Dacă alunecăm din greșeală și devenim temători sau ne îngrijorăm cu privire la ceva, trebuie să ieșim imediat din starea asta, să ne mărturisim lui Dumnezeu teama noastră și să avem încredere în El că Se va îngriji de noi.

Satan atacă lucrarea lui Dumnezeu în multe feluri. Dar Dumnezeu răspunde la rugăciunile copiilor Săi. Isus a spus odată că anumiți demoni pot fi scoși numai prin rugăciune și post. Asta înseamnă că, dacă nu vom posti și nu ne vom ruga, unii demoni vor rămâne acolo unde sunt înrădăcinați și vor împiedica lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca lucrarea Lui pe pământ să fie dependentă de noi - Trupul lui Hristos. Acesta este un mare privilegiu, dar și o mare responsabilitate. Domnul ne-a promis că puterile întunericului nu vor birui împotriva bisericii Sale.

Există multe forțe anti-creștine care operează în lume. Dar Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Cei care Îl onorează pe Domnul vor fi onorați de El. Deci nu trebuie să lăsăm frica să ne clintească în niciun moment. Ca și David, care a refuzat să folosească armura lui Saul, și noi nu vom depinde de oameni sau de un braț de carne pentru a ne ajuta într-un astfel de moment. David s-a luptat cu Goliat cu arme spirituale - Numele Domnului. Armele noastre de asemenea sunt spirituale (2 Corinteni 10:4), și cu siguranță vom birui - întotdeauna.

Isus ne-a spus că El ne trimite într-o lume rea, "ca oi în mijlocul lupilor". Dar ne-a spus de asemenea, în același verset, să fim "înțelepți ca șerpii" (Matei 10:16).

Domnul are toată autoritatea în cer și pe pământ și a promis că va fi cu noi totdeauna și Își va exercita această autoritate pentru noi, dacă ne ducem să facem ucenici din toate națiunile (Matei 28:19, 20). Este de ajuns dacă El este cu noi. Cu El de partea noastră, putem înfrunta chiar și opoziția întregii lumi.

Isus a spus: "Nu vă mai permiteți să fiți agitați și tulburați; și nu vă permiteți să fiți temători, intimidați, fricoși și neliniștiți" (Ioan 14:27 - Biblia Amplificată).

Cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește, spunând: "Nu vă înspăimântați cum fac mulți alții. Nu vă temeți de nimeni și de nimic, ci doar de Domnul cerului! Dacă vă temeți de Dumnezeu, nu trebuie să vă mai fie teamă de nimic altceva. El Însuși va fi adăpostul vostru" (Isaia 8:12-14, versiunea Living).

"Dumnezeu spune: 'Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.' Așa că putem zice plini de încredere: 'Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?' Isus Hristos este același ieri și azi și în veci" (Evrei 13:5-8).

Sunt două lucruri pe care trebuie să le ținem minte în legătură cu "frica":

1. Nu trebuie să luăm niciodată o decizie pe baza fricii, ci întotdeauna pe baza credinței în Dumnezeu.

2. Frica este arma lui Satan. Deci, toți cei care încearcă să-i sperie sau să-i amenințe pe alții în vreun fel sunt de fapt în părtășie cu Satan (chiar dacă nu realizează asta). De aceea, nu trebuie să folosim niciodată această armă asupra nimănui (vezi Efeseni 6:10 și 2 Timotei 1:7).

Dumnezeu folosește răul pe care alții ni-l fac pentru a ne da noi revelații asupra Cuvântului Său și noi experiențe ale harului Său, pe care altfel nu le-am fi avut.

Cuvântul lui Dumnezeu spune: "Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti" (Efeseni 6:12). Domnul m-a învățat din acest verset că, dacă vreau să lupt cu eficiență împotriva forțelor satanice, nu trebuie să mă lupt niciodată cu oamenii.

Sub vechiul legământ, israeliții luptau cu ființele umane. Dar în noul legământ, nu trebuie să ne luptăm niciodată cu oamenii, ci numai cu Satan și cu demonii lui. Isus ne-a arătat asta prin exemplul Său. Mulți credincioși nu pot să-l biruiască pe Satan, deoarece se luptă cu soțiile, soții, vecinii și alți credincioși, etc.

Hotărăște-te că, în viitor, nu vei lupta niciodată cu nicio ființă umană, iar apoi vei fi eficient în lupta împotriva lui Satan. Dacă urmăm implicit căile lui Dumnezeu, îl vom birui pe Satan și uneltirile lui întotdeauna și vom trăi triumfători în mod constant.