WFTW Body: 

În Vechiul Testament, prorocii au vorbit despre o rămășiță în poporul lui Dumnezeu. Ei au vorbit despre cum, într-o perioadă de declin spiritual în mijlocul poporului lui Dumnezeu, câțiva oameni aveau să rămână credincioși lui Dumnezeu. Tema centrală a prorocilor a fost restaurarea.

De exemplu, Osea a vorbit despre adulterul spiritual și despre dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu. Habacuc a vorbit despre conflictul credinței și triumful credinței. Povara lui Zaharia a fost mutarea poporului lui Dumnezeu din Babilon la Ierusalim. Povara lui Hagai a fost zidirea templului. Fiecare proroc avea o povară unică dată de Dumnezeu - dar pe toți i-a preocupat lipsa sfințeniei în poporul lui Dumnezeu.

Sfințenia și dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu au fost povara tuturor prorocilor: Sfințenia în poporul lui Dumnezeu și dragostea neschimbătoare a lui Dumnezeu pentru poporul Său chiar și atunci când sunt în adulter spiritual și au apucat pe căi greșite. Dorința lui Dumnezeu a fost întotdeauna de a-l aduce pe poporul Său înapoi. El îi disciplinează, dar apoi vrea să-i aducă înapoi la El după ce disciplina s-a sfârșit.

În acest mod ar trebui să funcționeze adevărata lucrare profetică și în biserică. Un proroc adevărat din biserica de azi va avea aceeași povară pe care au avut-o prorocii din Vechiul Testament pentru sfințenie în poporul lui Dumnezeu. Și el va fi mișcat, așa cum erau aceia, de dragostea neschimbătoare, îndelung răbdătoare și plină de compasiune a lui Dumnezeu, care dorește totdeauna să aducă pe poporul Său căzut înapoi la El și la sfințenie autentică. Ar trebui să existe o slujire profetică în fiecare biserică, dacă vrea să rămână vie și să funcționeze pentru Dumnezeu așa cum trebuie.

Povara pe care Dumnezeu o pune pe inima ta este aproape întotdeauna o indicație a slujirii pe care El a planificat-o pentru tine. Deci, așteaptă înaintea Domnului pentru a primi o povară de la El. Dacă slujești Domnului fără a avea o povară, te vei plictisi de lucrarea Domnului după un timp, și probabil că vei ajunge să umbli după bani, după slava care vine de la om sau după confort pământesc. Este regretabil faptul că mulți care pretind că slujesc Domnului astăzi nu au o povară dată de Dumnezeu pentru slujirea lor.

Dumnezeu poate da unui om povara de a lucra printre copii, iar altuia povara pentru evanghelizare. Un altul poate primi povara de a da învățătură poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu dă sarcini diverse la diferiți membri ai Trupului lui Hristos. Nu trebuie să imităm slujirea altcuiva sau să încercăm să avem sarcina lui. Nu-i forța pe alții să aibă povara pe care o ai tu; și nu permite nimănui să-ți dea sarcina sa. Lasă-L pe Dumnezeu Însuși să-ți dea o povară - cea pe care a planificat-o El pentru tine.

Cu cât intrăm într-o părtășie mai profundă cu inima lui Dumnezeu, cu atât mai mult vom împărtăși povara Lui. Dacă Dumnezeu te-a chemat să fii evanghelist, El îți va da compasiune pentru sufletele pierdute. Dacă Dumnezeu te cheamă să fii Învățător, El îți va da compasiune pentru credincioșii care sunt orbiți și înșelați, care n-au intrat într-o viață de biruință. Părtășia cu inima lui Dumnezeu, în împărtășirea compasiunii Sale, este esențială pentru a ne îndeplini în mod eficient slujirea.

Mulți oameni au insistat să am o povară pentru lucrarea specifică pe care o aveau ei - de obicei evanghelizare. Dar întotdeauna am rezistat acestor presiuni. Nu mă interesează să am sarcina pe care Dumnezeu a dat-o altcuiva. Dumnezeu mi-a dat mie o povară specifică și sunt hotărât că aceasta este singura slujire pe care o voi împlini. Prorocii n-au permis niciodată nimănui să-i distragă de la povara și lucrarea pe care li le dăduse Dumnezeu.

Dacă nu ai nicio povară, trebuie să te duci înaintea lui Dumnezeu și să-I ceri să-ți dea o povară. El are o sarcină clară pe care tu să o împlinești în trupul lui Hristos și trebuie să cunoști care este aceasta.

Mulți predicatori umblă dintr-o slujire într-alta - alăturându-se la oricare organizație creștină care le oferă cel mai mare salariu. De exemplu, ei poate că încep cu o "povară" aparentă pentru o slujire de radio. Dar, dacă o organizație de evanghelizare a copiilor le oferă apoi un salariu mai mare, dintr-o dată dezvoltă o "povară" pentru evanghelizarea copiilor! Puțin mai târziu, dacă o organizație de literatură creștină le oferă un salariu și mai mare, "povara" lor se mută dintr-o dată înspre o lucrare de literatură!! Astfel de predicatori nu slujesc Domnului. Ei sunt oameni religioși care sunt implicați în "afaceri" Babiloniene.

Când Dumnezeu îți dă o povară, nu poți renunța la aceasta doar pentru că o organizație îți oferă mai multe beneficii pământești.