WFTW Body: 

Nu există niciun lucru mai măreț pe care să îl poți realiza pe pământ decât să împlinești planul perfect al lui Dumnezeu pentru viața ta. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să te folosească într-o zi ca pe un instrument în mâna Sa pentru a-și zidi biserica într-o parte a lumii prin viața și prin truda ta. Educația și profesia ta sunt doar un mijloc de a-ți câștiga existența - astfel încât să nu fii nevoit să depinzi de alții pentru nevoile tale pământești. Dar chemarea ta în viață este să trăiești pentru Dumnezeu. Așa că nu face din profesie un idol.

Dumnezeu a plănuit deja fiecare detaliu al vieții tale pământești. Aceasta include educația ta - școala și facultatea la care aveai să te înscrii, și chiar și cursurile pe care aveai să le urmezi la facultate. El este stăpân peste toate acestea și Se asigură că ești în final ghidat către profesia potrivită. Prin urmare, dacă într-o anumită situație nu ai obținut cursurile sau deschiderile la care te așteptai sau pe care ți le-ai dorit, în ciuda eforturilor tale, laudă-L totuși pe Domnul. Ani mai târziu, vei descoperi că Dumnezeu veghea asupra ta și a condus în mod suveran în detaliile vieții tale (deși tu nu știai), iar modul în care s-au întâmplat lucrurile în viața ta a fost într-adevăr binele suprem al lui Dumnezeu pentru tine (Romani 8:28). Trăiește prin credință în acest cuvânt al lui Dumnezeu.

Scopul principal al lui Dumnezeu pentru tine este ca tu să fii martor al Lui - manifestând viața lui Isus aici pe pământ. Așadar, nu lăsa ambițiile tale să devină vreodată pământești. Ia viața în serios. Caută voia perfectă a lui Dumnezeu. Trăiește viața într-un asemenea mod încât să nu regreți felul în care ai trăit, când vei sta în sfârșit înaintea Domnului în ziua judecății. Nota care va fi importantă în acea zi de pe urmă nu va fi media generală de la facultate, ci „Lauda și aprobarea lui Dumnezeu” (1 Corinteni  4:5). Punctajul tău în aceasta va fi singurul lucru care va conta atunci.

Dumnezeu ne planifică viața într-un mod atât de minunat. Am văzut acest lucru din nou și din nou în propria mea viață, ceea ce mă face să vreau să dau viața mea în slujba Domnului cu o și mai mare inimă în zilele ce vor veni, „să câștig pentru Mielul care a fost înjunghiat răsplata suferințelor Sale”. Acesta a fost motto-ul creștinilor din Moravia în secolul al XVIII-lea (Cehoslovacia), al căror conducător era contele Zinzendorf.

Planul perfect pe care îl are Dumnezeu pentru viața ta nu poate fi împiedicat de vreo lipsă în calificările tale pământești. Împlinirea acestui plan depinde doar de a avea o atitudine smerită a minții și a credinței. Prin urmare, fie ca întotdeauna să ai aceste virtuți.

Niciunul dintre noi nu a reușit să-și trăiască viața fără să comită greșeli nesăbuite. Dar pot mărturisi din propria mea viață că Dumnezeu trece cu vederea multe lucruri necugetate pe care le-am făcut noi, când suntem suficient de smeriți încât să ne recunoaștem păcatul, să nu-i învinovățim pe alții și să spunem cu credință: „Doamne, în ciuda a ceea ce am făcut, mă încred în mila Ta că vei împlini planul Tău pentru viața mea”. Mulți credincioși nu spun niciodată aceste cuvinte Domnului pentru că sunt atât de descurajați de eșecurile lor și nu se încred în mila lui Dumnezeu. Astfel, ei Îl dezonorează pe Dumnezeu prin exaltarea eșecurilor lor deasupra puterii și a milei Sale suverane. Trebuie să te încrezi în Dumnezeu și să slăvești marea Lui milă. Atunci lucrurile vor merge foarte bine în viața ta - fiecare an devenind mai bun decât precedentul.