WFTW Body: 

Nimic nu poate opri împlinirea voii lui Dumnezeu în viața ta - în fiecare detaliu - dacă mai întâi de toate cauți Împărăția lui Dumnezeu și dacă dorești să-I fi pe plac numai lui Dumnezeu, pentru că toată autoritatea de pe pământ este în mâinile Domnului nostru. Isus a făcut două declarații importante înaintea lui Pilat:

(1) „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta” (astfel că, nu lupt pentru lucrurile pământești) (Ioan 18:36).

(2) „N-ai avea nicio putere asupra Mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus” (Ioan 19:11).

Această dublă mărturisire este ceea ce i-a reamintit Pavel lui Timotei, când i-a spus acestuia să fie un bun martor pentru Domnul (1 Timotei 6:13,14).

Aceasta este mărturisirea pe care am făcut-o și eu lui Dumnezeu și lui Satan și oamenilor, atunci când m-am confruntat cu situații dificile și cu oameni dificili.

Poți avea mereu odihnă sufletească numai dacă nu ai niciun idol în viața ta. Locurile de muncă bune, casele și confortul pământesc au devenit idoli pentru mulți creștini. Este practic la fel cum ar fi să te închini unui idol din lemn sau piatră! Dar mulți creștini nu își dau seama de acest lucru. Chiar și darurile spirituale pe care le dă Dumnezeu (ca mod de slujire) pot deveni un idol, așa cum a devenit Isaac pentru Avraam. Când numai Dumnezeu este totul pentru noi și când putem spune cu adevărat Domnului, din inima noastră: „Doamne, pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine” (Psalmii 73:25), doar atunci putem afirma că suntem liberi de idolatrie și putem începe să ne închinăm Domnului. Mă rog ca toți să fiți eliberați de orice idol și să vă închinați numai Domnului.

Încrederea și siguranța noastră trebuie să fie întotdeauna numai în Dumnezeu - și niciodată în oameni, ca nu cumva blestemul menționat în Ieremia 17:5,6 să ne ofilească: „Aşa vorbeşte Domnul: "Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul! Căci este ca un nenorocit în pustie şi nu vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat şi fără locuitori."”

Adevărata noastră bogăție nu trebuie socotită în bani sau în proprietăți, ci în cunoașterea Domnului care vine prin eșecuri și încercări profunde. Ieremia 9:23,24 (Biblia Living) spune astfel: Domnul zice: „Să nu se laude înțeleptul cu înțelepciunea sa, nici cel puternic cu puterea lui, nici bogatul cu bogățiile lui. Ci, să se laude numai cu aceasta: Că ei Mă cunosc cu adevărat și că înțeleg că Eu sunt Domnul a cărui iubire este statornică, și că iubesc să fiu așa.” Acesta este singurul lucru care are valoare, în cele din urmă. Fiecare realizare pământească este un gunoi în comparație cu aceasta. Cu cât mai repede descoperim acest adevăr, cu atât vom deveni mai înțelepți.