scris de :   Zac Poonen categorii :   Biserica Căutător
WFTW Body: 

În zilele noastre mulți credincioși s-au săturat de denominațiunile din care fac parte, și le părăsesc în căutarea unei biserici nou-testamentare. Există, de asemenea, multe grupări care pretind a fi "biserici nou-testamentare".

Dar cum să recunoaștem o biserică nou-testamentară? Cu siguranță nu după modelul întâlnirilor sale. Este posibil să imităm multe lucruri din modelul pe care îl vedem într-o biserică puternică și, totuși, să nu devenim noi înșine niciodată o biserică puternică.

Ar fi fost posibil ca Filistenii să construiască un cort al întâlnirii exact ca cel pe care l-a construit Moise, fiindcă detaliile erau toate date clar în cartea Exodul. Dar a existat un lucru, cu privire la acel Cort, pe care nimeni nu l-ar fi putut imita - și acesta era focul slavei lui Dumnezeu, care se odihnea peste Cortul Întâlnirii. Acesta era semnul distinctiv prin care adevărata locuință a lui Dumnezeu se identifica în pustie. Fără acest lucru, Cortul era o cochilie goală. Când Cortul a fost înlocuit ulterior de Templu în vremea lui Solomon, slava lui Dumnezeu l-a umplut. Dar, mai târziu, când Israel s-a depărtat de Domnul, acea slavă s-a depărtat încetul cu încetul (Ezechiel 10:4,18,19). Templul acela a devenit apoi o cochilie goală. La fel se întâmplă cu multe biserici astăzi.

Semnul de recunoaștere al unei biserici nou-testamentare este prezența lui Dumnezeu în mijlocul ei. Când duhul prorociei este puternic prezent într-o întâlnire de biserică, cei care vin la această întâlnire vor cădea cu fața la pământ și "vor mărturisi că Dumnezeu este acolo" (1 Corinteni 14:24,25). Când Isus vorbește în mod profetic în biserică, inimile noastre vor arde, la fel cum au ars inimile celor doi ucenici pe drumul spre Emaus, când le-a vorbit Isus (Luca 24:32).

Dumnezeu este un foc mistuitor. Când Dumnezeu S-a coborât în ​​rugul prin care i-a vorbit lui Moise și rugul ardea, niciun vierme nu putea supraviețui în acel rug. În exact același fel, niciun păcat nu poate rămâne ascuns sau fără a fi expus acolo unde prezența puternică, arzătoare a lui Dumnezeu se găsește astăzi. Numai o astfel de biserică este o biserică caracteristică noului legământ. Ochii lui Isus sunt ca o flacără de foc (Apocalipsa 1:14) și El în mod constant caută să expună păcatul și tradițiile omenești și fariseismul în toate bisericile pe care le zidește.

Cheia principală a împărăției cerurilor este sărăcia în duh (Matei 5:3). Fără aceasta, nu vom putea zidi o biserică nou-testamentară. A fi sărac în duh înseamnă a fi frânt înaintea lui Dumnezeu constant, având simțământul propriei noastre nevoi, fiindcă avem o mare și intensă dorință de a fi desăvârșiți, așa cum Tatăl nostru ceresc este desăvârșit. "Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă" (Psalmul 34:18). Și când El este aproape, prezența Lui aduce focul cerului în inimile noastre și prin noi la alții oriunde mergem.

Anania și Safira (Faptele Apostolilor 5) au făcut o greșeală serioasă atunci când s-au alăturat bisericii puternice, nou-testamentare de la Ierusalim unde prezența lui Dumnezeu ardea ca un foc. Dacă ar fi fost în biserica din Corint (în ani de mai târziu) ar fi trăit vieți lungi. Anania poate ar fi devenit chiar și prezbiter acolo - pentru că biserica din Corint era o biserică firească, moartă. Dar în biserica arzătoare de la Ierusalim, acest cuplu pur și simplu n-a putut supraviețui. Dumnezeu îi va expune și-i va îndepărta pe cei care trăiesc în ipocrizie în orice biserică nou-testamentară.

Dacă există vreun lucru care-L dezonorează pe Dumnezeu în viața noastră de acasă sau de la locul de muncă, suntem în mare pericol dacă rămânem ca membri ai unei biserici cu adevărat nou-testamentare. Dacă scopul tău fundamental în viață nu este acela de a căuta slava lui Dumnezeu, ci vreun lucru pentru tine sau pentru familia ta, este mult mai bine să părăsești o biserică nou-testamentară, în care Dumnezeu este puternic prezent și Cuvântul Său este propovăduit cu putere. Ar fi mai bine pentru tine să te alături unei biserici moarte. Cel puțin atunci poți să trăiești o viață lungă - spre deosebire de Anania și Safira!

Există multe biserici astăzi care se numesc "biserici nou-testamentare". Dar sunt la fel de moarte ca pasărea dodo! Numele nu înseamnă nimic. Întrebarea este dacă fariseii și ipocriții pot trăi confortabil acolo sau dacă sunt expuși și se simt ofensați și pleacă. Într-o biserică nou-testamentară, mulți se vor simți ofensați cu predicarea Cuvântului și vor părăsi biserica. Este scris despre biserica din Ierusalim că "mulți nu îndrăzneau să se alăture lor" (Fapte 5:13).

Dacă dorința noastră ca prezbiteri este să ne mărim numărul oamenilor mai degrabă decât să facem ucenici pentru Isus, vom aduna farisei și fățarnici în bisericile noastre. Nu vom zidi niciodată o biserică nou-testamentară. Când prezența lui Isus este simțită cu putere într-o biserică, ucenicii de acolo vor fi preocupați cu a vedea slava Lui. Dovada că am văzut într-adevăr slava Domnului înviat va fi că lucrurile de pe pământ (precum confortul, onoarea și bogăția) își vor fi pierdut strălucirea în ochii noștri și nu vor mai avea atracția pe care au avut-o odată pentru noi.

Într-o biserică nou-testamentară nu va exista doar predicare puternică a Cuvântului, ci și exemple puternice și vii ale Cuvântului. Nu doctrinele noi sunt cele care fac un impact asupra altora pentru Dumnezeu, ci viețile sfinte. Slujitorii noului legământ nu doar că predică altora, ci îi invită să urmeze și ei exemplul lor (1 Corinteni 11:1).

Ar trebui să plângem atunci când exemplul nostru nu este unul demn. Ar trebui să ne lăsăm capul în jos de rușine atunci când îi plictisim pe oameni cu mesaje seci, lipsite de ungere. Este imposibil să devenim reci sau fariseici dacă Îl urmăm pe Isus. Suntem departe de Isus dacă avem doar vise și viziuni despre care să vorbim, dar niciun cuvânt din partea Domnului pentru a hrăni oamenii. Este imposibil să plictisim oamenii, când noi înșine suntem plini de râvnă pentru Domnul.

Isus a fost înviat din morți pentru ca să aibă întâietate în toate lucrurile (Coloseni 1:18). Dumnezeu îi sprijină pe deplin pe toți aceia care au ca ambiție acest lucru. Ce înseamnă asta este că renunțăm la propriile noastre planuri și drepturi și-L lăsăm pe Isus să ne spună ce trebuie să facem, cum să ne cheltuim banii și să ne petrecem timpul etc. Dacă aceasta este singura ta ambiție în viață, poți fi sigur că Dumnezeu te va folosi pentru a zidi o biserică nou-testamentară în localitatea ta.

Mulți afirmă că Isus este în mijlocul lor doar pentru că rostesc Numele Lui (Matei 18:20). Dar se înșeală. Dacă este cu adevărat prezent în mijlocul lor, atunci de ce sunt întâlnirile atât de plictisitoare? De ce nu sunt transformate viețile oamenilor? Chiar și un timp scurt petrecut în compania unui om cu adevărat evlavios are un impact profund asupra noastră, așa încât schimbă chiar cursul vieții noastre. Cu cât mai mult impact ar trebui să fie asupra vieții noastre dacă am petrecut chiar și puțin timp cu Însuși Isus. Deci, dacă viețile nu sunt transformate prin întâlnirile de biserică, atunci trebuie să recunoaștem că prezența Domnului nu este acolo în întâlnirile noastre. Atunci NU suntem o biserică nou-testamentară.

Nu vom putea să zidim niciodată o biserică perfectă aici pe acest pământ. Chiar și în prima biserică pe care a zidit-o Isus - cei doisprezece ucenici ai Săi - a existat un trădător. Prin urmare, nu ne putem aștepta la ceva mai bun. Dar acolo unde Isus Își zidește biserica Sa astăzi, va exista un nucleu, în mijlocul acelei biserici, de oameni care au văzut slava Lui și care au fost cuprinși de ea. Inimile lor vor fi aprinse cu un foc pe care diavolul nu-l poate stinge. Prin ei, Domnul va zidi o biserică nou-testamentară pentru slava lui Dumnezeu.