scris de :   Zac Poonen categorii :   Knowing God
WFTW Body: 

Matei capitolul 1 ne prezintă genealogia lui Isus Cristos. Evreii menționau doar numele bărbaților în genealogiile lor. Cu toate acestea, aici vedem că sunt menționate și patru femei - ceea ce ne învață că Isus venise să ridice nivelul femeilor din poziția joasă pe care le-o dăduse societatea evreiască și cea păgână. Mai mult, aceste patru femei aveau un trecut păcătos, lucru ce ne învață că Isus a venit ca să-i salveze pe cei mai răi dintre păcătoși.

Prima femeie menționată este Tamar (Matei 1:3). Tamar era nora lui Iuda, prin care Iuda a avut un fiu Pereț, care a fost un strămoș al Mariei, mama lui Isus. Isus era în cer când s-a întâmplat acest incest (Geneza 38:12-29), și a hotărât că această linie păcătoasă va fi linia Sa familială pământească. Câți dintre noi am alege o astfel de linie genealogică păcătoasă și am avea menționată o relație incestuoasă chiar în prima pagină a biografiei noastre?

A doua femeie menționată aici este Rahav (Matei 1:5), care era o prostituată binecunoscută, în "cartierul rău famat" al Ierihonului (Iosua 2:1). Un bărbat evreu pe nume Salmon s-a căsătorit cu această păgână. Isus a văzut din cer această căsătorie, a unui evreu cu o prostituată păgână - și a hotărât să vină prin această linie.

A treia femeie este Rut (Matei 1:5). Rut era o moabită. Strămoșul ei era Moab, care s-a născut prin adulterul lui Lot cu fiica sa (Geneza 19:30-37). Din nou, Isus a văzut acest incest din cer, și pe Rut trăgându-se din acest incest, și S-a hotărât să aleagă această linie.

A patra femeie este Bat-Șeba - soția lui Urie (Matei 1:6). Ea a fost femeia cu care David a comis adulter și cu care s-a căsătorit mai târziu. Din nou, avem o femeie a cărui trecut este unul păcătos. Ea n-a fost strămoașa Mariei așa cum au fost primele trei femei. A fost strămoașa lui Iosif. (Putem vedea acest lucru atunci când comparăm această genealogie cu genealogia Mariei din Luca 3). Iosif era din linia regală a lui David, iar Matei dovedea prin această genealogie că Isus era pe bună dreptate adevăratul împărat al lui Israel.

De ce a ales Isus o astfel de linie genealogică păcătoasă? Pentru a arăta identificarea Lui cu rasa oamenilor păcătoși și pentru a face clar că El a venit ca să-i cheme nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși la pocăință.

Așadar, observăm că, nimeni nu trebuie să se rușineze de linia sa familială. În India, oamenii se laudă cu arborele lor genealogic. Când un creștin face acest lucru, arată prin aceasta că nu a înțeles deloc Duhul lui Cristos. Când Iosif a auzit că Maria era însărcinată, și fără să știe că aceasta era o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu în pântecele ei, spune că, fiindcă era un om neprihănit, n-a vrut s-o facă de rușine, ci a vrut să acopere ceea ce el credea că este păcatul ei (Matei 1:19).

Există un lucru pe care-l putem învăța cu toții aici despre neprihănire. Mesajul Evangheliei este, în esență, modul în care un om nedrept poate deveni neprihănit. Prima persoană care a fost numită neprihănită, în Noul Testament, este Iosif. Și neprihănirea lui este menționată în legătură cu dorința de a acoperi păcatul altei persoane și de a nu face de rușine acea persoană. Acesta este duhul unui om cu adevărat neprihănit.

Când auzi că cineva a păcătuit, care este reacția ta imediată? Dacă ești un om neprihănit, vei dori să acoperi asta. Dacă nu ești un om neprihănit, vei vorbi despre acest lucru altora. Acolo vedem că Iosif, care nu avea Duhul Sfânt și nu era sub noul legământ, a fost cu mult mai neprihănit decât milioane de credincioși care pretind că sunt născuți din nou. Cu standardele vechiului legământ, Iosif s-a hotărât să acopere ceea ce el credea că este păcat. Slavă Domnului că n-a scandalizat-o deloc pe Maria. Căci dacă ar fi făcut asta, vă puteți imagina regretul și remușcările pe care le-ar fi avut când avea să descopere adevărul - că ea era 100% curată și nevinovată! Aceste lucruri sunt scrise pentru învățătura noastră.

Cum poți retrage povești pe care le-ai împrăștiat despre alții, dacă descoperi ulterior că erau neadevărate? Căci cel căruia i le-ai spus se poate să le fi împraștiat mai departe la alte zece persoane, care, la rândul lor, poate au răspândit și mai departe. Deci, iată un avertisment și un exemplu pentru noi din primul capitol al Noului Testament. Acoperă păcatele altora. Învață din exemplul lui Iosif. Dragostea acoperă o multitudine de păcate.

În Matei 1:21, citim prima promisiune din Noul Testament: "El va mântui pe poporul Său de păcatele sale". Aceasta este însemnătatea numelui "Isus". Aceasta nu este o promisiune că Isus doar ne va ierta păcatele, ci că El ne va salva de păcatele noastre. Iertarea este doar îndepărtarea vinovăției păcatelor noastre din trecut. A fi salvat de păcat înseamnă a fi salvat de mânie, de pofta ochilor, de lăcomie, de amărăciune, de invidie, etc; înseamnă că El ne va salva din robia păcatului.

A doua promisiune din Noul Testament se găsește în Matei 3:11: "El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc".

Acestea sunt primele două promisiuni din Noul Testament - și în acestea, mesajul Evangheliei este rezumat. Trebuie să experimentăm împlinirea ambelor promisiuni. Trebuie să fim salvați de păcatele noastre și trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt și cu foc.