WFTW Body: 

Cel mai măreț lucru din lume este să-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că atunci când Îl cunoaștem pe Dumnezeu, vom ști ce să facem în fiecare situație cu care ne confruntăm. De asemenea, vom fi îndrăzneți în a înfrunta viața, chiar dacă întreaga lume este împotriva noastră, pentru că știm că stăm pe un teren ferm. Este nevoie de timp pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, așa că este bine să începi când ești tânăr. Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să fii dispus să consideri totul din această lume ca fiind un gunoi, în mod relativ. Asta înseamnă că lucrurile pe care oamenii lumești le consideră grozave nu numai că nu trebuie să aibă atracție pentru tine, ci trebuie privite ca un gunoi! Așa a fost pentru Pavel (vezi Filipeni 3:8).

Dacă alergăm după bani sau plăceri sau onoare sau măreție în această lume, vom descoperi într-o zi, în lumina mai clară a eternității, că mâinile noastre sunt pline cu gunoaie. Vom descoperi atunci că ne-am petrecut viața pământească agățându-ne de gunoaie, când Dumnezeu ne chema tot timpul să stăpânim bogățiile Sale. Așadar, fiți înțelepți - și doar folosiți-vă de lucrurile pământului (pentru că avem nevoie de ele pentru a trăi aici), dar niciodată să nu fiți preocupați de niciunul dintre ele, ca nu cumva să vă vindeți dreptul de întâi născut pe un castron de terci.

Dacă Dumnezeu vede că ești serios în ceea ce privește viața ta creștină, El va zgudui tot ce poate fi zguduit în viața ta, astfel încât să nu fii înșelat în legătură cu relația ta cu El. El este gelos pentru duhul tău. El vrea să-L cunoști personal și nu într-o carte (Biblia) sau prin intermediul unei alte persoane.

Laudă-L pe Dumnezeu pentru dragostea Lui, care ne arată adevărata noastră condiție, astfel încât să putem îndrepta tot ce trebuie, chiar acum. Nu este suficient să urâm păcatul și să ne păstrăm curați. Nu. Trebuie să intrăm într-o relație personală profundă cu Domnul Isus. Altfel, toată curățarea noastră poate deveni doar un „Program de Auto-Îmbunătățire Morală”. Pentru a zidi o relație strânsă cu Domnul, în primul rând, trebuie să fii foarte atent să-ți păstrezi conștiința curată, tânguindu-te pentru orice păcat cunoscut și mărturisind-l, de îndată ce ești conștient de el. Apoi trebuie să cultivi obiceiul de a vorbi cu Domnul des în timpul zilei. Numai așa vei putea sta în picioare, când totul din jurul tău se va prăbuși și va cădea într-o zi.

Acesta este cel mai mare dor al meu - să-L cunosc pe Domnul, căci numai aceasta este viața veșnică (Ioan 17:3). Numai această cunoaștere a Domnului este cea care m-a ajutat să rămân netulburat și să am odihnă și, mai presus de toate, să am dragoste, atunci când grupuri și pastori creștini mi s-au opus și m-au vorbit de rău, atât în India cât și în străinătate. Doresc să-L cunoașteți pe Domnul în același fel - și într-un mod chiar mai bun decât L-am cunoscut eu.