scris de :   Zac Poonen categorii :   Tânăr Knowing God Ucenici
WFTW Body: 

Proverbe 10:12 - "Dragostea acoperă toate greșelile." Petru citează acest verset în epistola sa (1 Pet. 4:8). Dacă iubești cu adevărat o persoană, îi vei acoperi slăbiciunile și nu le vei expune. Așa S-a purtat Dumnezeu cu noi. N-a dezvăluit nimănui păcatele noastre din trecut. Trebuie să ne purtăm cu alții la fel cum S-a purtat Dumnezeu cu noi. Dacă vreți să fiți înțelepți, permiteți-mi, dragii mei frați și surori, să vă dau un sfat în tinerețea voastră. Dacă știți o poveste rea despre cineva, lăsați ca povestea aceasta să moară cu voi. Nu o răspândiți. Dumnezeu vă va onora dacă faceți asta, mai ales dacă este o poveste rea despre unul dintre copiii Săi. El vă va iubi îndeosebi. Gândiți-vă la un tată al cărui copil a făcut ceva greșit și eu știu ceva despre acest lucru. Dar nu spun niciodată nimănui ce a făcut fiul său. Nu credeți că acel tată mă va iubi foarte mult pentru asta? Așa este și cu Dumnezeu, când El vede că ne purtăm cu dragoste față de copiii Lui. Proverbe 17:9 - "Cine acoperă o greșeală caută dragostea." Ți-a făcut cineva ceva greșit? Te-a rănit sau insultat cineva? Iartă și ignoră. Aceasta este calea dragostei pe care umblă un om evlavios.

Proverbe 11:24 - "Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat. " Acesta este unul dintre paradoxurile vieții creștine, că unul care dăruiește, primește mai mult, fiindcă Dumnezeu îl binecuvântează. Iar cel care este zgârcit devine sărac. Când un zgârcit se pocăiește, devine generos. Isus le-a spus ucenicilor Săi: "Fără plată ați primit, fără plată să dați." Dumnezeu ne-a dat fără plată atâtea lucruri. Trebuie ca și noi să dăm altora fără plată. Văduva din evanghelii avea doar doi bănuți. Ea a dat ceea ce a avut și sunt sigur că Dumnezeu a onorat-o și n-a suferit nicio lipsă. Proverbe 11:25 - "Cel ce udă pe alții va fi udat și el." Dacă vreți ca Dumnezeu să vă ude și să vă țină înviorați, trebuie să-i udați pe alții. De ce sunt mulți creștini atât de lipsiți de prospețime și uscați? Pentru că Dumnezeu nu-i udă. Și de ce nu-i udă Dumnezeu? Fiindcă ei nu-i udă pe alții. Începeți să vă gândiți la nevoile altora și vedeți cum îi puteți binecuvânta. Veți descoperi atunci că Dumnezeu vă binecuvintează abundent.

Proverbe 15:13 - "O inimă veselă înseninează fața." Bucuria din inimă este cea care aduce strălucirea pe fețele noastre. "O inimă veselă are un ospăţ necurmat" (Prov. 15:15 - traducerea NASB). Există un mare accent în Proverbe pe a avea bucurie în viața noastră. "O inimă veselă este un bun leac" (Prov. 17:22). Deci, bucuria ne poate face și sănătoși. Împărăția lui Dumnezeu nu este doar neprihănire, ci neprihănire cu bucurie în Duhul Sfânt. În Vechiul Testament aveau neprihănire fără bucurie. Acum avem neprihănire cu bucurie. Există un salt de bucurie în pașii noștri, o cântare în inima noastră și o lumină pe chipurile noastre pe măsură ce Îl urmăm pe Isus.

Proverbe 16:18 - "Mândria merge înaintea pieirii şi trufia merge înaintea căderii." Motivul pentru care cineva cade în păcat este deoarece e mândru. Când facem ceva stupid, putem fi absolut siguri că mândria a fost cauza. Domnul ne poate păzi de cădere (Iuda 24). Cum face El asta? Prin a ne smeri până la nivelul pământului! Dacă stăm în picioare sau chiar așezați, putem cădea. Dar când suntem întinși cu fața la pământ, nu putem cădea! Deci, haideți să stăm cu fața la pământ în orice moment, dacă vrem să nu cădem. Indiferent cât de mult ne poate binecuvânta și folosi Dumnezeu, să nu uităm de micimea noastră înaintea Lui. Astfel vom deveni închinători ai lui Dumnezeu. Și nu vom cădea niciodată.

Proverbe 17:28 - "Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea." Dacă ești necugetat, dar vrei ca oamenii să te considere înțelept, ce ar trebui să faci? Tine-ți gura închisă!! Oamenii își vor imagina atunci: "El este un om de o înțelepciune profundă. De aceea e tăcut"! Dacă ți-ai fi deschis gura acolo, toată lumea ar fi știut imediat că ești un nechibzuit. Deci, fii grabnic la ascultare și încet la vorbire, mai ales când ești tânăr și necugetat. Există binecuvântări atunci când suntem reținuți în vorbirea noastră.

Proverbe 18:16 - "Darurile unui om îi fac loc şi-i deschid intrarea înaintea celor mari." Prin darul pe care ni-l dă Dumnezeu, El ne face loc ca să slujim în biserică. Este jalnic când vezi pe mulți astăzi care n-au daruri date de Dumnezeu, dar caută sau se luptă pentru un loc și pentru cinste în biserică. Suntem îndemnați "să umblăm după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorocim" (1 Cor. 14:1) . A proroci înseamnă a vorbi Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod care provoacă, convinge, mângâie, încurajează și zidește (1 Cor. 14:3). Dumnezeu nu dă darurile Sale celor care nu le prețuiesc. Oamenii vor călători sute de kilometri ca să asculte pe un om care are un mesaj de la Dumnezeu. Ioan Botezătorul era în pustie și oamenii din toată Iudea s-au dus acolo să-l audă, fiindcă avea un mesaj din cer.