WFTW Body: 

Citim că Domnul Isus a crescut în înțelepciune încă din copilărie (Luca 2:40,52). Deși ne așteptăm ca tinerii să facă lucruri nechibzuite, fiindcă sunt tineri, totuși Isus nu a făcut niciodată nimic necugetat în tinerețea lui. Fă deci din El exemplul tău și vei fi salvat de la a face multe lucruri nechibzuite în zilele tinereții tale.

Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Domnul Isus S-a rugat pentru ajutor ca să fie salvat de la moarte spirituală - și "a fost ascultat din pricina temerii Sale evlavioase" (Evrei 5:7 - versiunea KJV din limba engleză). Dumnezeu ne iubește așa cum L-a iubit pe Isus. Prin urmare, și rugăciunile tale vor fi ascultate dacă te temi de Dumnezeu la fel ca Isus.

Dumnezeu i-a dat lui Avraam un certificat în Geneza 22:12, spunând: "Știu acum că te temi de Dumnezeu", când era gata să-l jertfească pe singurul său fiu. Avraam a ascultat de Dumnezeu de unul singur pe acel munte în acea zi. Era interesat doar de părerea lui Dumnezeu în privința ascultării sale. Domnul îi vorbise lui Avraam într-o noapte, când era singur (Geneza 22:1). Nimeni altcineva nu știa ce îi spusese Dumnezeu, iar Avraam a ascultat de Dumnezeu în ascuns. În lucrurile pe care le facem în ascuns (acolo unde nimeni altcineva nu știe ce facem) vom descoperi dacă ne temem sau nu de Dumnezeu.

Dumnezeu i-a dat lui Iov un certificat (Iov 1:8) înaintea lui Satan, că Iov se teme de Dumnezeu. Este bine dacă Dumnezeu se poate lăuda în felul acesta și cu noi înaintea lui Satan - din moment ce Satan umblă pretutindeni în toată lumea chiar și astăzi și știe totul despre viața personală a oricărui om. Iov a făcut un legământ cu ochii săi, să nu privească niciodată cu poftă la o femeie (Iov 31:1). Este uimitor faptul că cineva, care a trăit chiar înainte de a fi dată Legea și cu secole înainte de întemeierea noului legământ, a putut lua o astfel de decizie, fără a avea o Biblie, fără Duhul Sfânt și fără a avea alți frați care să-l încurajeze sau să-l îndemne! Iov se va ridica în ziua judecății și va condamna această generație pentru pofta și păcatul ei.

Iosif este un alt exemplu măreț de urmat. El era un tânăr care locuia departe de părinții săi. Și totuși, când a fost ispitit de o femeie păcătoasă zi după zi, i s-a împotrivit în mod constant și a fugit de ea, pentru că se temea de Dumnezeu (Geneza 39:9).

Exemplul lui Iov și al lui Iosif ne arată că teama de Dumnezeu este îndeajuns pentru a ne feri de acest păcat teribil al poftei sexuale și adulterului. Frica de Domnul este alfabetul (ABC-ul) înțelepciunii.

Dacă ești "cu luare aminte asupra ta însuți", atunci "înaintarea ta va fi văzută de toţi" (1 Timotei 4:15,16).