WFTW Body: 

Există o diferență între prorocia din vechiul legământ și cea din noul legământ. Sub vechiul legământ, oamenii cerau prorocilor călăuzire cu privire la ce să facă, iar prorocul îi îndruma spunându-le ce îi zisese Dumnezeu să le spună. Acest lucru se datora faptului că oamenii nu aveau Duhul Sfânt ca să-i călăuzească. Numai prorocul avea Duhul Sfânt. Dar, sub noul legământ, Domnul spune: "Nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: 'Cunoaşte pe Domnul!' Căci toţi Mă vor cunoaşte" (Evrei 8:11). Acum că Duhul Sfânt poate locui în fiecare om, nu este nevoie de niciun proroc care să dea prorocie directă vreunui copil al lui Dumnezeu, spunându-i ce să facă. Dacă face acest lucru, ar însemna că ia locul Duhului Sfânt și-i leagă pe oameni de el nu de Hristos. Biblia spune că Duhul Sfânt care locuiește în noi ne vrea cu gelozie (Iacov 4:5). Pentru ce? El dorește cu gelozie ca noi să avem o legătură directă cu Mirele nostru și ca niciun om să nu vină între noi și Hristos. Există mulți pastori și "proroci" autoproclamați în zilele noastre, care le spun oamenilor ce să facă, unde să meargă, cu cine să se căsătorească, etc. Toți astfel de oameni împiedică de fapt lucrarea Duhului Sfânt, fiindcă ei dau oamenilor impresia că Dumnezeu nu le va vorbi lor direct. Astfel de proroci sunt (cu bună știință sau fără să-și dea seama) inspirați de Satan, deoarece ei vin între oameni și Domnul. Amintiți-vă întotdeauna că Duhul Sfânt dorește cu gelozie să fiți într-o legătură atât de intimă cu Hristos, încât nimeni să nu poată veni între voi și El.

Mulți oameni mi-au cerut să descopăr voia lui Dumnezeu pentru ei într-un anumit domeniu. Nu îndrăznesc să fac asta pentru că am reverență față de Dumnezeu. Doar un om care nu are reverență față de Dumnezeu va îndrăzni să ia locul Duhului Sfânt în viața altuia. Sunt întotdeauna gata să dau oamenilor sfaturi cu privire la acțiunile pe care le au în vedere. Le pot spune avantajele și pericolele unui anumit plan de acțiune. Dar apoi le spun să se roage și îi asigur că Dumnezeu Însuși le va spune, prin Duhul Sfânt, ce ar trebui să facă.

Așadar, nu încercați niciodată să descoperiți voia lui Dumnezeu pentru altcineva și astfel să luați locul lui Dumnezeu în viața lor. Spune despre Anticrist că el se va așeza "în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu" (2 Tesaloniceni 2:4). Există proroci mincinoși astăzi care au acest duh al anticristului, care stau în biserică (templul lui Dumnezeu), luând locul lui Dumnezeu - și spunând-le oamenilor care e voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Încă o dovadă că acești "proroci" autoproclamați sunt proroci mincinoși este că aproape toți așteaptă bani de la oameni după ce le-au prorocit - exact ca un medic care își colectează taxele pentru consultație! Cei care merg la astfel de proroci nu cresc niciodată în Domnul, fiindcă își pierd legătura directă cu Duhul Sfânt. Următoarea dată când vor vrea să știe voia lui Dumnezeu, vor trebui să meargă din nou la proroc. Duhul Sfânt vrea să vă arate El Însuși voia lui Dumnezeu - și nu prin altcineva.

Ce a făcut aici Agab, un adevărat proroc? (Fapte 11:27-30) A spus că va fi o foamete. El nu a spus că ar trebui, prin urmare, să se facă o colectă pentru sfinții săraci și să le-o trimită. Nu. Fiindcă el știa că în noul legământ nimeni nu trebuie să spună altui copil al lui Dumnezeu ce trebuie să facă. El a știut unde să se oprească, spre deosebire de prorocii falși. Un proroc adevărat va spune ce i-a descoperit Dumnezeu cu privire la viitor - și apoi se va opri. Credincioșii din Antiohia L-au căutat apoi pe Dumnezeu și Însuși Duhul Sfânt le-a spus ce să facă. Ei au strâns niște bani și i-au trimis sfinților săraci. Prorocia directă este o caracteristică a Vechiului Testament, deoarece oamenii nu aveau Duhul Sfânt în acele zile. Nu se găsește niciodată în Noul Testament.