scris de :   Zac Poonen categorii :   Knowing God Ucenici
WFTW Body: 

Dumnezeu caută întotdeauna cel puțin un om într-un loc, care să ia o poziție pentru El (cum citim în Ezechiel 22:30). El a găsit la un moment dat un Enoh, apoi un Noe, apoi un Avraam, iar mai târziu un Ilie și un Ioan Botezătorul etc.

În Babilon, a găsit un Daniel. Deși Biblia îi menționează pe cei trei prieteni ai lui Daniel - Hanania, Mișael și Azaria (care mai târziu au fost redenumiti Șadrac, Meșac și Abed-Nego) în Daniel 1:7, totuși în Daniel 1:8 scrie că numai Daniel „a hotărât în inima lui să nu se întineze”. Abia atunci au avut și ceilalți trei curajul să adopte o poziție. Există mulți Hananii, Mișaeli și Azarii printre credincioșii din multe locuri din lume, care nu au curajul să ia de unii singuri o poziție pentru Domnul, dar care vor face asta dacă un Daniel se ridică în mijlocul lor și adoptă o poziție pentru Domnul. Așadar, hotărăște-te să fii un „Daniel” pentru Domnul, oriunde te-ai afla.

Vedem ceva asemănător - dar rău - și de partea opusă. Au fost mulți îngeri în rai inițial, în care clocotea probabil o oarecare nemulțumire cu privire la un lucru sau altul. Dar nu au avut curajul să înceapă o rebeliune până când n-a apărut în mijlocul lor un Lucifer. Când Lucifer (capul îngerilor) și-a exprimat răzvrătirea, imediat i s-au alăturat o treime dintre îngeri (Apocalipsa 12:4). Acele milioane de îngeri au fost alungați de Dumnezeu împreună cu Lucifer - și ei sunt demonii care îi posedă pe oameni astăzi. Este un principiu veșnic al lui Dumnezeu că „îi îndepărtează pe cei mândri și pe cei care se îngâmfă și lasă în urmă un popor smerit pretutindeni” (Țefania 3:11,12). Așa a curățit El cerurile cu mult timp în urmă - și tot așa curăță El și biserica astăzi.

Există două mișcări care se petrec în mod simultan în lume acum: Danielii îi adună pe cei doi și pe cei trei pentru a lua poziție pentru Domnul; iar Luciferii își adună milioanele pentru a-i conduce pe oameni la necurăție, la răzvrătire împotriva autorității și la neascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Dar cei doi sau trei cu Danielii vor câștiga în cele din urmă - fiindcă chiar și o singură persoană cu Dumnezeu reprezintă întotdeauna o majoritate. Dacă Dumnezeu nu găsește un Daniel într-o localitate, atunci Diavolul va găsi pe cineva care să conducă oamenii pe calea lui. Așadar, este esențial să devii un Daniel în localitatea ta, pentru Dumnezeu - începând prin a te hotărî în inima ta că nu te vei pângări prin neascultare nici măcar de cea mai mică dintre poruncile lui Dumnezeu și luând poziție pentru El, chiar dacă ești aruncat într-o groapă cu lei.

Ne rugăm ca Domnul să vă dea har, putere și înțelepciune. Iată o modificare ușoară a unei rugăciuni de care poate ați auzit: „Doamne, dă-mi curajul să spun NU lucrurilor pe care Tu vrei să le refuz; puterea de a FACE lucrurile pe care vrei să le fac; și înțelepciunea de a cunoaște diferența."