WFTW Body: 

În Matei 13:1-52 citim şapte dintre pildele despre care a vorbit Domnul Isus. Acestea sunt numite pilde despre Împărăţia Cerurilor. Prima a fost pilda semănătorului. Observați, pe parcursul acestui capitol, că Isus a vorbit despre Împărăţia Cerurilor în expresia ei exterioară – modul în care oamenii din lume văd "biserica". De aceea a spus că în Împărăţia Cerurilor sunt atât oameni cu un fundament bun al inimii lor, cât şi oameni cu fundament rău.

Domnul Isus a mai spus de asemenea că Împărăţia Cerurilor se aseamănă cu un câmp unde se găsesc deopotrivă grâul şi neghina. Mai târziu, a explicat faptul că acel câmp reprezintă lumea, nu biserica (Matei 13:38). Unii creştini citează greşit această pildă, spunând: "Din moment ce Isus a zis că grâul şi neghina trebuie să fie lăsate să crească în biserică, noi nu trebuie să le separăm. Aşadar, trebuie să acceptăm în biserică atât persoane convertite cât şi neconvertite." Ei spun aceste lucruri, deoarece n-au citit Scriptura așa cum trebuie. Câmpul reprezintă lumea, şi acesta este locul în care Dumnezeu îngăduie ca necredincioşii şi credincioşii să crească împreună, iar nu în biserică. În biserica locală trebuie să ne asigurăm (atât cât îngăduie discernământul omenesc) că doar cei care s-au întors de la păcatele lor, şi sunt născuţi din nou prin credinţa în Hristos, sunt acceptaţi ca şi membrii. Ceilalţi sunt bineveniţi să participe şi să asculte mesajele, însă trebuie să li se explice în mod clar că ei nu pot fi parte a bisericii locale – Trupul lui Hristos – până nu sunt născuţi din nou.

În Matei 13:31-32 este descrisă pilda grăuntelui de muştar, care în mod normal creşte doar cât o plantă mică. În acest caz, însă, a crescut neobişnuit de mult, şi a devenit un copac imens. Este o pildă despre modul în care nu intenționează Dumnezeu să crească biserica locală. Dumnezeu doreşte ca fiecare biserică locală să fie un grup mic de fraţi şi surori (asemeni unei plante mici de muştar) care se cunosc unii pe alţii, se iubesc şi manifestă viaţa Lui înspre alţii din localitatea lor. Însă predicatorii talentaţi au construit mega-biserici (asemeni copacului imens), contrar planului lui Dumnezeu, unde oamenii vin doar ca să asculte predici, aşa cum s-ar duce să urmărească un meci de fotbal sau un film. Domnul Isus a spus că puțini sunt cei ce vor găsi calea vieţii (Matei 7:13,14). Însă predicatorii isteţi pot cu uşurinţă să adune mulţimi mari laolaltă, coborând standardul sfinţeniei, evitând predicarea despre pocăinţă, despre lepădarea de sine şi luarea crucii. Prin urmare, pot aduna o mulţime de oameni care nu sunt deloc interesaţi să devină ucenici ai lui Hristos, ci doar ascultători de predici bune duminica. Când creşti mărimea bisericii în acest fel, ceea ce va urma îndată va fi ceea ce a spus Domnul Isus în această pildă: păsările cerului (despre care Isus a afirmat într-o pildă precedentă că reprezintă agenţii celui rău - Matei 13:4,19) vin şi se aşează pe crengile copacului. Însă, dacă ai fi căutat doar să faci ucenici, biserica ar fi fost mai mică în dimensiuni, dar mai pură şi liberă de influenţele satanice, şi de problemele pe care aceste influenţe le aduc!

În Matei 13:33, Isus a vorbit despre Împărăţia Cerurilor care se aseamănă cu un aluat. Aceasta este o prorocie despre felul cum avea să se răspândească corupția în biserică. Iar şi iar, Isus ne avertizează despre pericolele cu care avea să se confrunte biserica: un fundament nesănătos, neghină, demoni care stau în interiorul bisericii, şi aluatul. Dacă liderii creştini ar fi luat în considerare aceste pilde, ar fi putut salva bisericile lor de la moarte spirituală - şi ar fi pus accentul pe ucenicizare.

În Matei 13:44, Domnul Isus spune că Împărăţia Cerurilor se aseamănă cu un om care a găsit un pământ cu o comoară ascunsă în el. Acest om a vândut tot ce avea şi a cumpărat acel pământ. Asta este imaginea unui om care este gata să renunţe la orice este preţios pentru el, pentru a putea fi un ucenic al lui Isus, şi astfel să aibă parte de Împărăţia lui Dumnezeu.

Mai departe, Domnul Isus vorbește despre un om care a cumpărat un mărgăritar foarte scump, vânzând tot ce avea, subliniind acelaşi adevăr. Observaţi în ambele cazuri expresia "tot ce avea". Isus a spus: "Tot aşa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu" (Luca 14:33). Aceasta este singura cale prin care poți să fii un ucenic şi să ai parte de Împărăţia lui Dumnezeu.

În Matei 13:47-50, Isus a vorbit despre expresia exterioară a Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ, ca având două feluri de pește - atât pește bun, cât şi rău. Însă, la sfârşitul vremurilor, vor veni îngerii şi îi vor despărţi pe cei buni de cei răi.