WFTW Body: 

"Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită" (Romani 12:2).

"Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său (Domnul Isus)! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuiască pe Dumnezeul lui!" (Isaia 50:10).

Sub vechiul legământ, Dumnezeu Și-a făcut adesea cunoscută voia Sa slujitorilor Săi printr-un glas din cer. Dar în noul legământ, Dumnezeu caută să ne călăuzească prin mărturia interioară a Duhului Sfânt din inimile noastre. Aceasta este calea credinței și este superioară căii vechiului legământ de a umbla prin vedere.

Și astfel, atunci când căutăm să cunoaștem voia lui Dumnezeu într-o problemă, uneori putem fi nedumeriți. Dumnezeu îngăduie acest lucru pentru a ne întări credința. El vrea să ne apropiem de El și astfel să-L cunoaștem mai bine. Astfel de vremuri de incertitudine sunt, de asemenea, folosite de Dumnezeu pentru a ne examina motivele.

Prin urmare, nu trebuie să fim surprinși sau descurajați atunci când întâlnim nedumerire. Chiar și apostolul Pavel a fost deseori nedumerit, dar nu a disperat niciodată și n-a renunțat (vezi 2 Corinteni 4:8). Dumnezeu ne poate arăta uneori voia Sa doar înainte de a trebui să luăm o decizie - și ne poate face să așteptăm mult timp înainte de aceasta.

În orice caz, El ne va arăta doar următorul pas la fiecare etapă. El ne conduce pas cu pas pentru că El vrea să depindem de El zi de zi și să umblăm prin credință și nu prin vedere. Când El ne arată doar câte un pas, suntem forțați să ne sprijinim pe El. Pentru a găsi voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, așadar, tot ce trebuie să facem în orice moment este să facem următorul pas pe care ni-L arată Dumnezeu. Pe măsură ce facem acest lucru, vom descoperi că planul lui Dumnezeu se desfășoară treptat.

Promisiunea Domnului este: „Pe măsură ce mergi, pas cu pas, voi deschide calea înaintea ta” (Proverbe 4:12 - Parafrază).

Când nu suntem siguri de voia lui Dumnezeu într-o problemă, este bine să ne punem douăsprezece întrebări. Pe măsură ce răspundem sincer la aceste întrebări, ne va deveni din ce în ce mai clar care este voia lui Dumnezeu.

Este contrar vreuneia dintre învățăturile lui Isus și ale apostolilor, sau duhului Noului Testament, din câte știu eu?

Este ceva ce pot face cu conștiința curată?

Este ceva ce pot face pentru slava lui Dumnezeu?

Este ceva ce pot face în părtășie cu Isus?

Pot să-I cer lui Dumnezeu să mă binecuvânteze în timp ce o fac?

Făcând acest lucru, îmi va toci ascuțimea spirituală în vreun fel?

Va fi util din punct de vedere spiritual și edificator, din câte știu?

Aș fi fericit dacă aș fi găsit făcând asta în momentul în care Isus Se întoarce pe pământ?

Ce părere au frații mai înțelepți și mai maturi despre asta?

Făcând asta, va aduce dezonoare Numelui lui Dumnezeu sau îmi va ruina mărturia, dacă alții știu despre asta?

Făcând acest lucru, îi va face pe alții să se poticnească, dacă știu despre asta?

Mă simt liber în duhul meu să o fac?

De multe ori, va trebui să facem un pas înainte, chiar dacă nu suntem perfect siguri de voia lui Dumnezeu. Și aceasta face parte din disciplina umblării prin credință - deoarece certitudinea poate fi uneori echivalentul cu „umblarea prin vedere”. Dumnezeu uneori ne dă o siguranță clară a voii Sale. Dar alteori, El Se așteaptă ca noi să mergem înainte fără o cunoaștere clară a voii Sale. Odată ce am așteptat înaintea Domnului în rugăciune și ne-am convins de gândul Duhului Sfânt, după câte știm, ar trebui să mergem înainte fără să așteptăm impreciși..

Biblia spune: „Ar trebui să facem planuri - bazându-ne pe Dumnezeu să ne îndrume” (Proverbele 16:9 - TLB). Privind înapoi la astfel de decizii mai târziu, vom descoperi că, în ciuda viziunii noastre încețoșate, Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne rătăcim. Cu alte cuvinte, deși s-ar putea să fi fost multă incertitudine la început, va fi multă certitudine și bucurie la sfârșit.

Și dacă, atunci când facem un pas în sinceritate, din incertitudine ratăm calea voii perfecte a lui Dumnezeu, ne putem încrede în Dumnezeu că ne va readuce pe calea cea bună. Promisiunea din Isaia 30:21 (Biblia Living) este: „Dacă părăsești cărările lui Dumnezeu și te rătăcești, vei auzi o voce în spatele tău spunând: „Nu, aceasta este calea; umblă pe aici”.”

Dumnezeu va ordona ca circumstanțele să ne schimbe cursul atunci când ratăm voia Lui. Dar nu ar trebui să rămânem în inacțiune perpetuă așteptând îndrumări spectaculoase pentru fiecare mișcare. O navă poate fi întoarsă mult mai repede când se deplasează decât atunci când stă pe loc. La fel putem și noi.

În Faptele Apostolilor 16:6-10, citim că Pavel și Sila au încercat să meargă în Asia - nu ca rezultat al vreunei călăuziri clare din partea Domnului, dar totuși dorind să facă voia Lui. Au fost împiedicați - poate de circumstanțe ordonate de Dumnezeu. Apoi, când au încercat să intre în Bitinia, calea lor a fost blocată din nou. Dar pentru că ei căutau în mod activ voia lui Dumnezeu și nu așteptau pasiv călăuzire, El i-a condus în cele din urmă la locul ales de El - Macedonia.

În detaliile mai mici ale vieții de zi cu zi, îndrumarea nu este neapărat o chestiune de cercetare conștientă constantă. Este o chestiune de a merge în Duhul. Relația corectă cu Domnul va duce la acțiuni corecte. În detalii atât de mici, călăuzirea lui Dumnezeu nu este ceva de care ar trebui să fim atenți tot timpul. S-ar putea să fim inconștienți de aceasta. Doar relația noastră de bază cu Domnul este factorul important, fiindcă îndrumarea este o chestiune spirituală și nu o tehnică mecanică.

NOTĂ: Deoarece mulți oameni din lume vor sărbători Halloween-ul pe 31 octombrie, vă rugăm să citiți articolul despre asta:

1. Un articol de Sandeep Poonen de Halloween: https://cfcindia.com/article/why-i-dont-celebrate-halloween