WFTW Body: 

În Proverbe 8:1,27, Mirele este numit "Înțelepciune". Iar apoi, în capitolul următor, Mireasa este și ea numită "Înțelepciune" (Proverbe 9:1), deoarece ea este una cu Mirele ei sub toate aspectele și are Numele Lui ("Înțelepciune") scris pe frunte - fiind o biruitoare la fel cum a fost Mirele ei (Apocalipsa 3:12,21 și 14:1). În Proverbe capitolul 9, vedem contrastul clar dintre Mireasă și Femeia curvă. În primele 12 versete ale acestui capitol, Mireasa îi invită pe toți cei nechibzuiți să se întoarcă de la căile lor nechibzuite, să renunțe la compania lor păcătoasă (versetul 6), și să învețe frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii (versetul 10). În ultimele 6 versete ale acestui capitol, citim despre chemarea pe care o face Femeia curvă. Mulți răspund la chemarea ei și ajung în moarte spirituală (versetul 18). Citim acolo că Mireasa (Înțelepciunea) își zidește casa pe ȘAPTE STÂLPI. Acești șapte stâlpi ne sunt enumerați în Iacov 3:17, iar biserică adevărată este zidită pe ei. Prin aceste caracteristici, putem identifica Mireasa lui Hristos oriunde:

1. Curăția: Primul şi cel mai important stâlp din biserica adevărată este curăția. Acesta nu este un stâlp gol pe dinăuntru, având doar o curăție exterioară. Nu. Este în întregime solid. Este curăția inimii şi creşte adânc în inimă din sămânţa fricii de Dumnezeu. Nu prin creiere deştepte, ci prin inimi curate se zideşte adevărata biserică a lui Hristos. Nu putem zidi biserica dacă nu avem revelaţie spirituală despre Dumnezeu şi căile Lui - şi numai celor cu inima curată li se va permite să-L vadă pe Dumnezeu în inimile lor (Matei 5:8).

2. Pacea: Neprihănirea şi pacea merg întotdeauna împreună. Ele sunt perechi. Împărăţia lui Dumnezeu este neprihănire şi pace (Romani 14:17). Adevărata înţelepciune nu este niciodată argumentativă sau certăreaţă. Nu se înverşunează. Menţine relaţii armonioase cu toată lumea, atât cât este posibil. Este imposibil să te cerţi cu un om plin de înţelepciune Divină, căci un astfel de om este unul paşnic. Poate că este ferm şi poate că este dispreţuit de cei compromițători, dar el este întotdeauna un pacifist. Isus le-a spus ucenicilor Săi ca, atunci când vor călători să predice evanghelia, să stea numai în casa "unui fiu al păcii" (Luca 10:5-7). Noi trebuie să fim oameni ai păcii dacă vrem să zidim casa lui Dumnezeu.

3. Blândeţea: Mireasa lui Hristos este întotdeauna corectă în raport cu ceilalţi, blândă, răbdătoare, îndurătoare şi respectuoasă. Nu este niciodată dură sau aspră, ci întotdeauna atentă cu sentimentele altora. Când biserica este susţinută de acest stâlp, ne vine uşor să ne suportăm unii pe alţii - chiar dacă unii sunt mai lenți în a înțelege anumite lucruri sau sunt lipsiţi de rafinament în comportament. Începem să realizăm că problema nu este de fapt lipsa de rafinament a fratelui sau surorii noastre, ci nerăbdarea care locuieşte în noi. Şi ajungem astfel să luptăm cu inamicul real - viaţa Sinelui nostru - şi nu cu fraţii sau surorile noastre.

4. Disponibilitatea renunţării la sine: Acela care nu poate primi mustrarea şi îndemnul, sau care gândește că a trecut dincolo de acest nivel, e ignorant în adevăratul sens al cuvântului, chiar dacă e vorba despre un bătrân al bisericii sau un bătrân de zile (Vezi Eclesiastul 4:13). În special în India, mulţi oameni au ideea păgână că „oamenii mai bătrâni sunt mai înţelepţi". Poate fi adevărat în ceea ce priveşte lucrurile pământeşti dar categoric nu în privinţa chestiunilor spirituale. Isus n-a ales pe nici unul dintre oamenii vârstnici din sinagogi ca să fie apostolii Lui. El a ales bărbaţi tineri. Oamenilor mai vârstnici din biserică le vine deseori greu de acceptat îndemnul din partea unui frate mai tânăr, care poate că este chiar prezbiter în acea biserică şi care e de asemenea mult mai evlavios. Dar această atitudine se datorează mândriei lor. Aceia care sunt dispuşi să primească sfaturi de îndreptare devin înţelepţi (Proverbe 13:10). Aşadar, acolo unde fraţii şi surorile sunt doritori să primească îndemn şi îndreptare, se va zidi o biserică cu adevărat glorioasă. Omul înţelept îi iubeşte pe aceia care îl îndeamnă cu credincioşie şi le va căuta cu ardoare tovărăşia. "Supuneţi-vă unii altora" (Efeseni 5:21) sunt cuvintele scrise pe acest stâlp.

5. Plinătatea de îndurare şi de roade bune: Mireasa lui Hristos este plină de îndurare - nu doar ocazional milostivă. Nu îi este deloc greu să ierte din inimă, liberă şi bucuroasă. Nu-i judecă și nici nu-i condamnă pe alţii, ci mai degrabă manifestă compasiune faţă de ei la fel ca Mirele ei. Această milă nu este doar o atitudine mentală, ci una care îşi găseşte expresia în roadele bune pe care le produce în faptele ei. Ea face bine în toate modurile posibile, cât mai multor oameni, de fiecare dată când poate.

6. Statornicia: Un frate care are înţelepciune Divină va fi liber de toată strâmbătatea. El este din toată inima pentru Domnul, este un om neprefăcut, care urmărește un singur scop și este lipsit de îndoieli și ezitări. Nu este duplicitar, ci puternic în credinţa sa în Dumnezeu, nu se uită la propria slăbiciune, ci la promisiunile lui Dumnezeu. Un astfel de frate ştie că biruinţa asupra tuturor păcatelor conştiente este posibilă aici şi acum. Este o persoană de nădejde - în care te poţi încrede oricând că-şi va ţine cuvântul. Este statornic şi de neclintit. Nu-l poţi face să-şi devieze convingerile sau să se compromită în vreun aspect. Este drept şi vertical ca o vergea.

7. Eliberarea de făţărnicie: Mireasa are mai multă mulţumire spirituală în interior decât pot alţii vedea la exterior. Viaţa sa ascunsă este mai bună decât opiniile altora cu privire la viaţa sa exterioară. Acest lucru este exact opusul "adulterei spirituale" sau 'Femeii curve', a căror aşa-numită spiritualitate este menită doar pentru a primi onoarea oamenilor. Ceea ce are ea de fapt este 'religiozitate' iar nu spiritualitate adevărată. Mireasa veghează la gândurile ei lăuntrice, la motivele şi atitudinile ei mult mai mult decât la cuvintele şi acţiunile ei exterioare. Ea tânjeşte după aprobarea lui Dumnezeu peste viaţa ei lăuntrică şi nu-i pasă deloc de aprobarea oamenilor pentru viaţa sa exterioară. Prin acest test, fiecare dintre noi putem cunoaşte dacă suntem parte a Miresei sau a Femeii curve.

Mireasa lui Hristos are sămânţa înţelepciunii implantată în inima ei şi astfel, va vedea dezvoltarea acestor trăsături în ea an de an. Deşi este încă departe de a fi perfectă, ea perseverează înainte şi creşte către perfecţiune.