scris de :   Zac Poonen categorii :   Knowing God Ucenici
WFTW Body: 

În cartea Apocalipsa, capitolele 2 și 3, vedem că Duhul Sfânt acordă apreciere unui grup de credincioși plini de râvnă și loiali, pe care îi numește "Biruitori", din mijlocul unei biserici. Aceștia sunt cei care biruiesc păcatul și caracterul lumesc și care rămân credincioși Domnului în mijlocul declinului spiritual din jurul lor. Domnul este interesat în principal de biruitori și există șapte promisiuni pentru aceștia.

Prima promisiune: Apoc. 2:7 - "Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: «Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu»." Domnul promite o răsplată celor care biruiesc. Este privilegiul de a mânca din pomul vieții - privilegiu pe care Adam l-a pierdut. Pomul vieții este un simbol al vieții Divine, al naturii Divine. Cea mai mare răsplată pe care o poate da Dumnezeu vreodată unei ființe umane este de a fi părtașă naturii Sale. Aici pe pământ, chiar și cei mai mulți credincioși nu au o părere prea înaltă despre asta. Dar, în lumina mai clară a eternității, vom descoperi că aceasta este într-adevăr cea mai mare dintre toate răsplățile pe care Dumnezeu le poate da vreodată unei ființe umane.

A doua promisiune: Apoc. 2:11 - "Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: «Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte»." A doua moarte este moartea veșnică - a fi alungat din prezența lui Dumnezeu pentru toată eternitatea, într-un iaz de foc. Este semnificativ faptul că promisiunea scăpării de moartea a doua este făcută numai celor biruitori. De aceea este atât de important să biruim păcatul - fiindcă moartea este rezultatul final al păcatului (Iacov 1:15). Mesajul fundamental al Duhului în întreg Noul Testament este că trebuie să biruim păcatul în orice formă.

A treia promisiune: Apoc. 2:17 - "Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: «Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l primeşte»." Piatra prețioasă ascunsă, cu numele biruitorului scris pe ea vorbește despre o relație de intimitate cu Domnul, ca o mireasă cu mirele ei. Acesta este echivalentul spiritual al inelului de logodnă (cu o piatră prețioasă scumpă și un nume gravat pe el) pe care bărbații din lume îl dau logodnicei lor. Mirele numește mireasa cu un nume intim pe care nimeni altcineva nu-l cunoaște (Apoc. 2:17). Intimitatea cu Domnul este o răsplată care este promisă tuturor celor care biruiesc. Credinciosul de rând are o relație uscată și plictisitoare cu Cristos, fiindcă el nu este radical în ura față de păcat și caracterul lumesc. Dar adevăratul biruitor intră într-o relație spirituală extaziată cu Domnul său, precum o mireasă cu mirele ei de care este profund îndrăgostită. Acesta este tipul de relație descris în "Cântarea lui Solomon" și numai un biruitor o poate înțelege pe deplin și poate experimenta realitatea acesteia.

A patra promisiune: Apoc. 2:26-28 - "Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: «Celui ce va birui şi celui ce va păzi până la sfârşit lucrările Mele îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiag de fier şi le va zdrobi ca pe nişte vase de lut, cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă»." Biruitorul este descris de Domnul aici ca fiind cel care păzește lucrările Lui până la sfârșit (Apocalipsa 2:26). Lucrările Domnului Isus sunt biruințele Lui față de ispită, din zilele vieții Sale pământești. Biruitorul este cel care biruiește ispita, așa cum și Isus a biruit, și care îndură pe această cale până la sfârșit. Domnul promite biruitorului răsplata autorității asupra neamurilor în viitor (Apocalipsa 2:26). Expresia "le va cârmui" (Apoc. 2:27) înseamnă de fapt: "le va păstori". Biruitorului îi este de asemenea promis "Luceafărul de dimineață" (Apoc. 2:28). Luceafărul de dimineață este Însuși Isus (Vezi Apocalipsa 22:16). Isus este numit de asemenea Soarele neprihănirii, care-i va arde pe cei răi și va aduce vindecare neamurilor (Maleahi 4:1,2). Lumea Îl poate vedea doar ca Soarele neprihănirii, dar biruitorii Îl vor vedea ca Luceafărul de dimineață. Luceafărul de dimineață este văzut exact înainte de a răsări soarele. În ultimele momente ale acestui veac, la sfârșitul necazului celui mare, în timp ce lumea se va află în întuneric, va suna ultima trâmbiță, și Însuși Domnul va coborî din cer cu un strigăt. Biruitorii din toate generațiile vor fi luați apoi sus ca să-L întâmpine în văzduh, pentru a-L primi înapoi pe pământ. Atunci Îl vor vedea ca Luceafărul de dimineață.

A cincea promisiune: Apoc. 3:5 - "Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: «Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui»." Dumnezeu are o listă cu numele celor care și-au păstrat inima curată. Această curăție nu se referă doar la eliberarea de păcatele firii pământești, ci și la eliberarea de păcatul căutării cinstei de la oameni și eliberarea de alte păcate ale duhului. Aceasta este rămășița biruitorilor care au trăit înaintea feței lui Dumnezeu în Sardes. Tuturor biruitorilor le este promisă răsplata de a fi îmbrăcați în haine albe. Aceasta indică în mod clar că numai cei care vor birui vor alcătui Mireasa lui Cristos. Biruitorilor le este de asemenea promis că numele lor nu va fi șters din cartea vieții Mielului. Domnul promite, de asemenea, să mărturisească numele biruitorilor înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui. Aceasta este o răsplată promisă acelora care mărturisesc, fără a se rușina, Numele Lui înaintea oamenilor (Matei 10:32; Luca 12:8). Domnul pune mare importanță pe mărturisirea noastră publică a Numelui Său înaintea rudelor noastre, prietenilor, vecinilor și colegilor noștri de la locul de muncă.

A șasea promisiune: Apoc. 3:12 - "Îngerului Bisericii din Filadefia scrie-i: «Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu»." Biruitorul va fi făcut un stâlp permanent în Biserică. Ceea ce înseamnă asta este că el va fi un sprijin pentru alții în Biserică, purtând poverile lor. Va fi un "tată" spiritual pentru alții. În fiecare biserică este o mare nevoie de astfel de stâlpi. Biruitorul va avea Numele lui Dumnezeu, numele Noului Ierusalim și Numele cel nou al Domnului scrise pe fruntea sa. Cu alte cuvinte, va fi în mod public identificat ca ucenic plin de râvnă al lui Isus oriunde se duce.

A șaptea promisiune: Apoc. 3:21 - "Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: «Apocalipsa 3:21 "Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie»." Domnul specifică faptul că putem birui DUPĂ CUM ȘI EL A BIRUIT în vremea când a fost pe pământ. Isus a fost primul Biruitor. El este Înainte-mergătorul nostru, care a biruit deja lumea și pe Diavolul. Astfel, El a fost înălțat pentru a sta împreună cu Tatăl pe tronul Său. Acum putem birui și noi toate aceste lucruri așa cum a făcut El. Dacă biruim, și noi putem să stăm împreună cu El pe tronul Său într-o zi, ca Mireasă a Lui.