WFTW Body: 

În primii 300 de ani de creștinism, aproape toți creștinii trăiau sub conducători anticreștini care adesea îi persecutau și care i-au omorât pe mulți dintre ei. Dumnezeu, în marea Sa înțelepciune, a îngăduit oamenilor să-i persecute pe copiii Săi, pentru slava Sa. Chiar și astăzi, Dumnezeu a îngăduit ca unii dintre cei mai deosebiți copii ai Săi să trăiască sub guverne care îi persecută. Biserica a înflorit întotdeauna cel mai bine sub persecuție. Dar oriunde biserica experimentează ușurință, confort și prosperitate materială, în majoritatea cazurilor devine lumească. Cât timp suntem în lume, ne vom confrunta cu necazuri, persecuții și încercări. Deci, nu trebuie să ne așteptăm la o cale ușoară - fie la locul de muncă, fie în viața noastră personală - pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui veac.

Vor veni timpuri de dificultăți financiare. Așadar, trebuie să învățăm să trăim simplu chiar și acum. Celor care trăiesc în lux le va fi foarte dificil în zilele ce vor veni. Trebuie să fim înțelepți în a economisi bani pentru viitor, astfel încât să nu trebuiască să depindem de alții. Dar încrederea noastră nu trebuie să fie în economiile noastre, ci doar în Domnul. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și El nu ne va permite niciodată să ne încredem în ceva creat. Dumnezeu va zdruncina sistemele financiare ale lumii, astfel încât cei care se încred în lucrurile create vor fi zguduiți. Așa cum a spus Domnul Isus, vom vedea frați care îi trădează pe frați și membri ai familiei noastre devenind vrăjmașii noștri (Matei 10:21). Va exista persecuție activă a credincioșilor - în biroul de muncă și în fabrici. Toate acestea ne vor curăți și ne vor face creștini mai buni. 1 Petru 3:13 spune că nimeni nu ne poate face rău dacă vom căuta întotdeauna să facem binele. Deci, trebuie să ne hotărâm, prin harul lui Dumnezeu, să facem bine tuturor. Trebuie să îi iubim pe cei care ne urăsc, să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă și să ne rugăm pentru iertarea celor care ne persecută. Atunci nimeni nu ne va putea face rău. Satan și agenții săi pot să ne amăgească, să ne tulbure, să ne hărțuiască, să ne jefuiască, să ne rănească, să ne închidă în închisoare și chiar să ne ucidă trupurile. Dar ei nu vor putea niciodată să ne facă rău spiritual.

Trebuie să-i pregătim pe creștinii din întreaga lume să se confrunte cu persecuții pentru credința lor în zilele ce vor veni. Există patru porunci pe care Domnul nostru ni le-a dat pentru astfel de vremuri:

  1. „Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii” (Matei 10: 16).

Nu trebuie să fim neînțelepți în mărturisirea noastră, ci înțelepți. Viața noastră trebuie să vorbească pentru Cristos, acolo unde locuim și unde lucrăm. În mărturia noastră pentru Domnul, trebuie să clarificăm faptul că vorbim despre o Persoană - Isus Cristos - și nu despre faptul că religia creștină este superioară celorlalte religii. Isus îi va atrage pe oameni la Sine, când va fi înălțat (Ioan 12:32). Trebuie, de asemenea, să fim atenți la discernerea spionilor necreștini care se vor preface interesați de creștinism, atunci când motivul lor real poate fi să ne acuze de vreun cuvânt pe care îl folosim, ca să ne ducă la tribunal pentru ‘încercarea forțată de a-i converti’. Așadar, trebuie să fim atât înțelepți cât și iubitori - așa cum a fost Isus:

(a) „Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi și știa ce este în om” (Ioan 2:23-25). Trebuie să fim cu discernământ față de toți.

(b) „Isus nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare” (Ioan 7:1). Trebuie să evităm pericolele inutile.

(c) „Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc” (Matei 5:44). Fii bun - și nu deveni rău din cauză că alții sunt răi.

  1. „Trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4).

În vremuri de persecuție, cea mai importantă cerință este să fim sensibili la cuvântul pe care Dumnezeu ni-l vorbește inimilor noastre. Trebuie să dezvoltăm obiceiul unei atitudini de ascultare a vocii lui Dumnezeu pe tot parcursul zilei. Cuvântul pe care îl auzim de la Dumnezeu trebuie apoi să-l credem și să-l păzim în viața noastră. Altfel nu are nicio valoare. Prin urmare, trebuie să medităm mai mult la Cuvântul lui Dumnezeu (în special Noul Testament) - pentru că numai așa vom putea discerne vocea lui Dumnezeu. Iar apoi trebuie să „ne punem încrederea în El și să ascultăm de Cuvântul Său”.

  1. „Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:34,35).

Atât în casa noastră, cât și în bisericile noastre, trebuie să oprim orice atitudine de judecată față de alții, orice vorbire de rău, orice ceartă, și orice suspiciune a unora față de alții. Discernământul este o calitate divină, însă suspiciunea este o calitate satanică. Acum este momentul să ne concentrăm asupra luptei împotriva păcatului și a lui Satan în viața noastră. Acum este momentul să urmărim în mod activ iubirea partenerilor noștri de căsătorie și iubirea semenilor noștri credincioși.

  1. „În lume VEȚI AVEA necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33).

Dumnezeu este pe tron și El nu-i va părăsi niciodată pe ai Săi. Satan a fost învins acum 2000 de ani. Noi suntem lumina ochilor lui Dumnezeu, așa că El va fi un zid de foc împrejurul nostru (Zaharia 2:5,8). Orice armă făurită împotriva noastră va fi fără putere (Isaia 54:17). Așadar, haideți „să fim mulțumitori cu ce avem, căci Însuși Dumnezeu a zis: "Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi". Aşa că putem zice plini de încredere: "Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul?"” (Evrei 13:5,6).

Să ne rugăm de asemenea: „Vino curând, Doamne Isuse” (Apocalipsa 22:20).