scris de :   Zac Poonen categorii :   Biserica Lider Bărbat
WFTW Body: 

Uitându-ne la cartea 1 Împărați, vedem că începe cu David, omul după inima lui Dumnezeu, și se sfârșește cu Ahab, cel mai rău rege care a domnit vreodată peste Israel. Israel începe ca și o națiune puternică, însă sfârșește prin a fi o națiune împărțită, cu mulți împărați răi ce au stăpânit asupra ambelor regate (Iuda și Israel) - dar în special asupra Israelului.

Starea poporului lui Dumnezeu depinde foarte mult de spiritualitatea sau de lipsa spiritualității la conducătorii lui. Ori de câte ori Israel avea un conducător evlavios, înaintau pe căi evlavioase. Însă, când aveau un conducător firesc, se îndepărtau de Dumnezeu devenind firești. Marea nevoie în mijlocul copiilor lui Dumnezeu a fost întotdeauna de conducători evlavioși.

Domnul Isus a privit mulțimile din vremea Sa și le-a văzut ca niște oi fără păstor. El le-a spus ucenicilor Săi să se roage ca Dumnezeu să scoată păstori în mijlocul poporului Său (Matei 9:36-38). Când Dumnezeu se uită astăzi la biserici, El vede aceeași nevoie de conducători evlavioși. Provocarea care ne este lansată, atunci, este să satisfacem inima lui Dumnezeu în generația noastră, fiind genul de bărbați și femei pe care El îi caută.

În fiecare generație, Dumnezeu are nevoie de conducători evlavioși. Nu putem depinde de înțelepciunea liderilor generațiilor anterioare. David nu putea stăpâni peste Israel pentru totdeauna. Avea să moară, și altcineva trebuia să preia conducerea. Ceea ce avea să devină Israel depindea de tipul de persoană care avea să fie următorul rege.

Dumnezeu ridică un om evlavios pentru a începe o lucrare într-o singură generație. Acesta îmbătrânește și moare. Vor avea liderii din generația următoare doar cunoștințele fondatorului și doctrinele sale, însă nu și evlavia și cunoașterea lui Dumnezeu? Atunci oamenii vor rătăci cu siguranță. Dumnezeu are nevoie de oameni ca David și Deborah în zilele noastre.