scris de :   Zac Poonen categorii :   Biserica Ucenici
WFTW Body: 

Noul legământ este un acord pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul, „semnat cu sângele lui Isus” (Evrei 13:20 - Versiunea biblică Living). Acum trebuie să punem semnătura noastră pe acest acord, cu sângele vieții sinelui nostru. Nu există altă cale de a intra în acest acord cu Dumnezeu. Din cauză că mulți nu semnează cu sângele vieții sinelui lor pe linia punctată, de aceea nu intră niciodată într-o viață creștină satisfăcătoare.

Legământul lui Isus cu Tatăl Său de-a lungul vieții Sale a fost că El nu și-ar fi folosit niciodată trupul pentru a face propria Sa voie (Evrei 10:5). El avea să-și pună propria Sa voință la moarte și astfel El a semnat acel legământ cu „sângele” (răstignirea) propriei Sale voințe. Suntem chemați acum la părtășie cu El în același mod. A merge pe această cale nu este deloc o sforțare. Dimpotrivă, te va conduce la cea mai fericită viață (liberă de sforțări) pe care o poți trăi vreodată. Despre acest legământ depunem mărturie atunci când ne botezăm și, de asemenea, când frângem pâinea împreună.

Vinul nou despre care a vorbit Isus în Luca 5:38 se referă la viața lui Dumnezeu la care putem fi părtași sub noul legământ. Vinul vechi se referă la viața sub Lege - o viață de reguli și regulamente. Cei doi copaci din Grădina Edenului simbolizează, de asemenea, viața sub aceste două legăminte. O viață ce se abține de la păcat prin multe reguli și regulamente, și arătând aparent dreaptă (precum în secte) duce la moarte, așa cum l-a avertizat Dumnezeu pe Adam despre pomul cunoștinței binelui și răului. Adevăratul creștinism este o viață care izvorăște din a fi părtaș vieții lui Isus în interior, care ne avertizează că anumite lucruri sunt murdare și altele sunt curate. Avem libertatea de a alege, dar nu evităm lucruri pentru că suntem legați de vreo regulă („Nu atinge, nu gusta” - Coloseni 2:21), sau pentru a-i impresiona pe alții.

Burduful nou vorbește despre Trupul lui Hristos, care este zidit atunci când Îi prezentăm trupul nostru ca o jertfă vie în fiecare zi și Îl rugăm să ne umple cu Duhul Sfânt, astfel încât aceeași lucrare pe care a făcut-o Duhul în trupul lui Isus în zilele viețiiSale pământești să poată fi făcută și în noi. Acest lucru ne face una cu alții care merg pe aceeași cale. Astfel, suntem făcuți un singur trup în Hristos, Biserica, în care El ne echipează cu darurile necesare pentru a ne zidi unii pe alții.

Astfel Satan este zdrobit sub picioarele noastre (Romani 16:20). Atunci când îi lăsăm loc lui Satan să ne acuze sau să ne facă să ne simțim vinovați, atunci el stă pe capul nostru. Dar locul lui este sub picioarele noastre.

Păcatul este definit (în Romani 3:23) ca, a fi lipsit de slava lui Dumnezeu - iar slava lui Dumnezeu a fost văzută în viața lui Isus. Așadar, ține minte că “Tot ceea ce nu putem face în părtășie cu Isus este păcat”.

Sub vechiul legământ, păcatul putea fi doar acoperit (prin sângele taurilor și al țapilor) și nu îndepărtat (Psalmul 32:1,2). Nu putea fi curățat sau șters. Exista o amintire constantă a acestuia an de an (Evrei 10:3,4). Totuși, sub noul legământ, toate păcatele noastre sunt nu doar curățate de sângele lui Isus, ci Dumnezeu promite că nu își va mai aminti niciodată de ele (Evrei 8:12). Trebuie să înțelegeți clar această diferență dintre cele două legăminte.