WFTW Body: 

1. Să ai o inimă mare

Două expresii care nu apar niciodată în cartea Amos sunt "Dumnezeul lui Israel" și "Sfântul lui Israel". Aceasta pentru că Amos L-a văzut pe Dumnezeu ca Dumnezeul tuturor națiunilor, și nu doar Dumnezeul lui Israel. El citează cuvintele Domnului: "Credeți voi israeliților că sunteți mai importanți pentru Mine decât sunt etiopienii? Eu v-am scos din Egipt, e adevărat, dar nu am făcut oare la fel și pentru alte neamuri? I-am adus pe filisteni din Creta. I-am condus pe arameeni, adică pe sirieni, afară din Chir. Și v-am scos pe voi din Egipt. Care este diferența dintre voi și ei? (Amos 9:7).

Amos a fost un proroc cu o viziune caracteristică "noului legământ", care îmbrățișa pe toți oamenii din toate națiunile. El credea că Dumnezeu va strânge și Neamurile împreună cu evreii și va face din toți un singur trup. Amos s-a ridicat deasupra minții înguste a israeliților. A avut o inimă mare pentru oamenii din întreaga lume. El nu era exclusivist ca ceilalți israeliți care socoteau că ei sunt singurii oameni pe care i-a acceptat Dumnezeu.

Există și astăzi multe grupări creștine care își imaginează că Dumnezeu i-a ales numai pe ei să fie poporul Lui pe pământ!! De fapt, această atitudine este una dintre caracteristicile identificatoare ale unui cult. Existau astfel de oameni în Israel și în acele vremuri. Dar nu și Amos - el avea o inimă mare.

Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu va avea o inimă mare care îi acceptă pe copiii lui Dumnezeu din fiecare grup și denominațiune. Babilonul nu este un sistem care se găsește într-o denominațiune anume, ci este sistemul lumii care poate să se găsească chiar în inima ta. Oamenii pot sta în cea mai bună biserică din lume și totuși să facă parte din Babilon - fiindcă Babilonul poate fi în duhul lor. Ei își pot imagina că, pentru că au ieșit dintr-un sistem denominațional, sunt eliberați de Babilon. Dar asta nu este adevărat. De exemplu, dacă iubești banii, indiferent de care biserică aparții, ești parte din Babilon. Dacă trăiești după poftele firii pământești, indiferent de biserica din care faci parte, ești o adulteră spirituală. Te poți lăuda cu doctrinele tale curate, spunând: "Noi nu ne închinăm Mariei, nici nu practicăm botezul bebelușilor..." Bine. Dar dacă te închini banilor și îți practici poftele, s-ar putea să fii chiar mai rău decât ceilalți. Problema lor este una a capului (doctrinală), în timp ce a ta este una mai gravă, a inimii (legată de viață).

Există mult exclusivism în creștinismul de astăzi, oameni care își imaginează că lui Dumnezeu îi pasă doar de grupul lor! Trupul lui Hristos este mai mare decât o denominațiune anume. Copiii lui Dumnezeu nu se găsesc astăzi doar într-o anumită denominațiune. Dumnezeu are oamenii Săi în fiecare denominațiune. Există oameni născuți din nou în multe biserici care au doctrine diferite. Nu sunt de acord cu doctrinele multor biserici; dar nu pot nega faptul că Dumnezeu are pe unii dintre copiii Săi acolo. În același fel, există oameni neîntorși la Dumnezeu care sunt membri înregistrați în biserici evanghelice și care iau parte la frângerea pâinii în adunări "separate" - în special cei din a doua și a treia generație a acestor biserici. Trebuie să vedem ceva din viziunea lui Amos în aceste zile. Dumnezeu pedepsește oameni din toate națiunile și din toate denominațiunile, însă strânge de asemenea oameni din toate neamurile și din toate denominațiunile.

2. Să prețuiești cuvântul profetic

În Amos 8:11, 12, citim aceste cuvinte profetice despre zilele din urmă: "În zilele din urmă va fi o foamete - dar nu de pâine, ci o foamete după auzirea cuvintelor Domnului - și oamenii vor umbla încoace și încolo ca să caute Cuvântul Domnului." Vedem această foamete azi. "Cuvântul lui Dumnezeu" se referă la Biblie - și nu ducem lipsă de aceasta. Societatea Biblică distribuie în fiecare an milioane de Biblii, iar Biblia este încă cea mai bine vândută carte din lume. Dar aici se vorbește despre "Cuvântul Domnului" - și asta se referă la cuvântul profetic care vine de la Dumnezeu în funcție de nevoia orei, prin gura unui profet. "Cuvântul Domnului" va fi rar în zilele din urmă. Oamenii vor umbla pretutindeni ca să audă un profet adevărat - dar aceștia nu vor fi ușor de găsit. Deci, când ai ocazia să auzi un cuvânt profetic de la Domnul, fii cu luare aminte, ascultă cu atenție - și ia-l în serios.

3. O promisiune glorioasă

În Amos 9:13 citim: "„Iată, vin zile", zice Domnul, „când plugarul va ajunge pe secerător"." Ceea ce înseamnă asta este: Am semănat mult rău în trecut și, deși am fost iertați, totuși într-o oarecare măsură tot secerăm ceea ce am semănat. Dar va veni în curând vremea când lucrurile noi pe care le semeni în viața ta (după ce ai devenit un ucenic din toată inima) le vor șterge pe acelea pe care le-ai secerat (datorită trecutului tău). De exemplu: Gândurile și visele murdare care ți-au tulburat mintea din pricină că ai citit și ai văzut atât de multă pornografie în trecut, vor fi treptat înlocuite de gânduri și vise despre lucruri spirituale, fiindcă acum îți umpli mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și viața ta va fi roditoare pentru Dumnezeu. Ce promisiune glorioasă este aceasta! Aleluia!