WFTW Body: 

Deuteronomul înseamnă o 'a doua lege'. Acest lucru se datorează faptului că aici se repetă multe aspecte importante ale Legii. Putem împărți această carte în două moduri. O putem împărți, în primul rând, în trei mesaje pe care le-a rostit Moise: 1. Primul mesaj (capitolele 1-4). 2. Al doilea mesaj (capitolele 5-26). 3. Al treilea mesaj (capitolele 27-30). Și toate acestea au fost rostite de omul care i-a spus Domnului la rugul aprins că el nu poate vorbi! Cartea se încheie cu cântarea lui Moise (capitolul 32), binecuvântarea lui Moise (capitolul 33) și moartea lui Moise (capitolul 34). A doua modalitate în care putem împărți cartea este să o vedem ca pe o privire în trei direcții: 1. Privirea înapoi. Două mesaje referitoare la privirea înapoi către credincioșia lui Dumnezeu în cei 40 de ani în pustie (Capitolele 1-11). 2. Privirea în sus. Două mesaje legate de privirea în sus spre Dumnezeu - prin legile Sale. Prin legile lui Dumnezeu, omul își vede nevoia (Capitolele 12-31). 3. Privirea înainte. Două mesaje referitoare la privirea cu nerăbdare înspre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-ar putea face în viitor (Capitolele 32-33). Cu toții avem nevoie de aceste trei priviri, în viața noastră. Nu ar trebui să încetăm niciodată să avem aceste trei priviri, indiferent cât de mult înaintăm în vârstă.

  1. Privind înapoi (Deuteronomul 1-11)

Trebuie să privim în urmă. De multe ori în viața mea am privit înapoi la modul în care Domnul m-a călăuzit - și asta mi-a reîmprospătat credința. Când mă confrunt cu o situație dificilă și pare că nu există cale de ieșire, îmi reamintesc de promisiunile din Biblie și iau aminte la încurajările pe care mi le dau alți credincioși. Dar lucrul care îmi întărește credința cel mai mult este atunci când privesc înapoi. Domnul mă întreabă: "Te-am dezamăgit Eu vreodată până acum?" Trebuie să răspund: "Nu, Doamne. Nici măcar o dată". Apoi El spune: "Nici acum nu te voi dezamăgi". Privitul înapoi mă încurajează mai mult decât orice altceva.

Ai căzut din nou? Privește înapoi și vezi cum te-a iertat Domnul în trecut. Când te-a iertat, nu știa că vei cădea din nou? A fost o surpriză pentru El că ai căzut din nou? Nu. Atunci te va ierta din nou. Privește înapoi cu recunoștință. Asta îți va întări credința. Fii recunoscător pentru îndurarea Domnului. Când te uiți la eșecurile tale din trecut, vei învăța să fii milostiv față de alți credincioși din jurul tău care eșuează. Există însă un alt mod în care nu trebuie să privim înapoi. Pavel a spus: "Uitând ce este în urma mea" (Filipeni 3:13). Dacă privim înapoi într-un mod greșit, ne vom descuraja și vom gândi că suntem nefolositori și un eșec în viață, după ce am pierdut atâția ani din viața noastră.

Permiteți-mi să spun un cuvânt de încurajare celor care simt că și-au irosit viața. Isus a spus o pildă despre niște muncitori care n-au lucrat 11 ore din cele 12 ore dintr-o zi lucrătoare. În cea dea 11-a oră, un bărbat i-a chemat să lucreze în via sa. S-au dus și au muncit doar o singură oră. Dar Isus a spus că ei au fost cei dintâi care și-au primit plata! Cei care au muncit 12 ore au primit răsplata ultimii! Sper că asta te încurajează. Nu trebuie să privim înapoi cu descurajare. În același timp, nu trebuie să privim înapoi nici cu mândrie. "Uitând ce este în urma noastră" se referă atât la lucrurile care ne descurajează, cât și la lucrurile care ne fac să devenim mândri. Dacă te poți gândi la ceva care te descurajează sau te face să fii mândru, te-aș ruga să uiți acel lucru cât mai curând posibil. Dar trebuie să privim înapoi cu recunoștință față de Dumnezeu totdeauna, pentru ceea ce a făcut El pentru noi în trecut. Aceasta este privirea înapoi despre care vorbesc. Petru spune că cei care nu privesc înapoi în felul acesta, uitând că au fost curățați de păcatele lor, vor fi orbi, umblând cu ochii închiși (2 Petru 1:9).

  1. Privind în sus (Deuteronomul 12-31)

Trebuie de asemenea să privim în sus. Nu trebuie să încetăm niciodată să privim în sus și să vedem mai mult din slava Domnului. Există încă o mare parte din slava Domnului Isus pe care nu am văzut-o. Trebuie să fim flămânzi după a o vedea, fiindcă El este chipul după care caută Duhul Sfânt să ne transforme. Pe măsură ce vedem slava Domnului, acest lucru ne va smeri pentru că vom vedea propria noastră nevoie. Acesta este secretul rămânerii în smerenie până la sfârșitul vieții noastre.

Este foarte ușor ca un om pe care Dumnezeu l-a uns și l-a folosit cu putere, să devină mândru. Am văzut mulți astfel de predicatori. Datorită faptului că Dumnezeu i-a folosit, sunt atât de mândri și sunt foarte distanți față de oameni. Cum putem rămâne într-un duh zdrobit și smerit până la sfârșitul vieții noastre? Doar prin a privi la Domnul Isus, Căpetenia și Desăvârșirea credinței noastre. Când ne uităm la El este imposibil să fim mândri. Un om devine mândru când începe să se uite la alți oameni și își imaginează că este mai bun decât ei, sau mai uns decât ei, sau mult mai folosit decât ei etc. Dacă însă, ar privi în sus la Isus, ar cădea cu fața la pământ, în pocăință - așa cum a făcut apostolul Ioan pe insula Patmos. Și, dacă continuă să privească la Domnul Isus, va rămâne cu fața la pământ pentru totdeauna. Cu toții trebuie să învățăm să rămânem cu fața la pământ în țărână întotdeauna. Acela este locul siguranței. Așadar, dacă vrei ca Dumnezeu să fie bucuros cu privire la tine până la sfârșitul vieții tale, continuă să privești în sus. Nu trebuie să privim niciodată mai întâi în interior. Trebuie să privim întotdeauna în sus mai întâi. Trebuie să ne uităm la Isus și pe măsură ce vedem slava Lui, vom vedea păcatul nostru. Acesta este cel mai bun mod de a ne vedea păcatul; altfel vom fi descurajați.

  1. Privind înainte (Deuteronomul 32-33)

Trebuie să privim și înainte - în credință. Dumnezeu are lucruri minunate pregătite pentru noi. El are o lucrare minunată pe care să o facem noi. Nu știm când va trebui să părăsim această lume. Dar, înainte de venirea Domnului, privim înainte cu plăcere, să facem ceva folositor pentru El pe acest pământ. Majoritatea oamenilor din lume privesc viitorul cu teamă și anxietate. Dar noi privim înainte cu credință. Dumnezeu i-a zis lui Moise în Deuteronomul să le spună israeliților să privească înainte la timpul când vor locui în Canaan. El a prorocit în Deuteronomul despre viitorul îndepărtat al Israelului.