WFTW Body: 
  1. Lucrarea de mijlocire: În Zaharia 3:1, citim că marele preot Iosua stătea în picioare înaintea Domnului iar Satan era și el acolo să-l acuze. Satan caută întotdeauna să-i acuze pe lideri și să le facă rău. Ținta lui sunt liderii, soțiile acestora și copiii lor. Nu fi aspru în a judeca un lider, fiindcă el este o țintă mai mare a lui Satan decât ești tu. Soția și copiii lui sunt ținte mai mari ale lui Satan decât soția și copiii tăi. Satan stătea acolo pentru a-l acuza pe Iosua înaintea Domnului. Dar Domnul a răspuns, spunând: “Eu, Domnul, îți resping acuzele” (Zaharia 3:2). Avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Cristos, Cel Neprihănit. Uneori suntem atât de preocupați cu acuzatorul încât uităm cu totul de Mijlocitorul nostru care Se roagă pentru noi. Există două lucrări care au loc acum în cer. Una este a lui Satan, care acuză. El i-a acuzat pe Iov și Iosua. În același timp, există o altă lucrare care are loc în cer, “Isus trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi” (Evrei 7:25). Cele două lucrări sunt: lucrarea de acuzare și lucrarea de mijlocire. Cei care sunt în părtășie cu Satan îi vor acuza pe alți credincioși. De fiecare dată când bârfești sau vorbești de rău pe un alt credincios, fie că știi sau nu, te ții de mână cu Satan, spunând: “Sunt de acord cu tine, Satan. El este așa.” Și, de fiecare dată când te rogi pentru un frate care este mai slab, te ții de mână cu Isus, spunând: “Doamne, sunt de acord cu Tine. Trebuie să ne rugăm pentru acel frate și să-l eliberăm de acea problemă.”
  2. Lucrarea de încurajare: Zaharia a avut o lucrare binecuvântată de a încuraja oamenii descurajați. Evreii tocmai se întorseseră din Babilon unde străbunii lor fuseseră sclavi, și erau săraci, temători și descurajați. Ei erau un grup de oameni trecuți prin multe. Nu erau educați, rafinați sau bogați ca strămoșii lor cu 200 de ani mai devreme. Zaharia a fost chemat să-i încurajeze. În Zaharia 8:6,8, Domnul a spus: “Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămăşiţei poporului acestuia, în zilele acelea va fi de mirat oare şi în ochii Mei? Îi voi aduce înapoi şi vor locui în mijlocul Ierusalimului (biserica); ei vor fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr şi dreptate.” Așa că Dumnezeu ne spune să ne îmbărbătăm și să lucrăm până când biserica Sa este completă și desăvârșită. “Așadar, nu vă temeți și nu vă descurajați, ci continuați să reconstruiți templul (biserica)!” (Zaharia 8:9-13). Un astfel de mesaj de încurajare a fost ceea ce i-a încurajat pe oameni în zilele lui Zaharia să lucreze din greu pentru a construi templul. La fel și astăzi, cuvântul încurajării îi va însufleți pe oameni să zidească biserica.
  3. Lucrarea de a-i echilibra pe alții: În Zaharia 4:1-14, cei doi copaci îi simbolizează pe slujitorii unși ai lui Dumnezeu pe care Domnul îi folosește pentru a menține biserica înviorată și plină de Duhul Sfânt totdeauna. Aceștia sunt plini de Duhul Sfânt ei înșiși și sunt întotdeauna în legătură cu Duhul. De fiecare dată când îi întâlnești, untdelemnul se revarsă din ei pentru a te binecuvânta. Biserica are nevoie de mulți astfel de slujitori ai lui Dumnezeu. Hagai și Zaharia erau doi bărbați care puteau lucra împreună. Fiecare slujitor al lui Dumnezeu are nevoie ca slujirea sa să fie echilibrată de slujirea unui alt slujitor al lui Dumnezeu. Un copac revarsă untdelemn dintr-o parte iar celălalt copac din cealaltă parte. O persoană pune accentul pe har și cealaltă pe adevăr. Dar împreună, ei manifestă slava lui Dumnezeu care a fost văzută în Cristos iar sfeșnicul bisericii arde puternic (Ioan 1:14). Acolo unde doi frați pot lucra împreună astfel pentru zidirea bisericii - ambii plini de Duhul Sfânt, fără competiție, invidie, ambiție personală sau vreo dorință de a se arăta pe sine ca fiind mai bun decât celălalt - dorind doar ca sfeșnicul să ardă, pot zidi o biserică împotriva căreia porțile iadului nu vor putea birui niciodată.