WFTW Body: 

În 2 Cronici 3:1, citim că "Solomon a început zidirea casei Domnului pe muntele Moria". Muntele Moria era locul în care Avraam îl oferise pe fiul său Isaac lui Dumnezeu (Geneza 22). Acolo pe acel munte, Avraam a înțeles calea lui Dumnezeu ca fiind o cale a jertfei, și s-a supus acesteia. Dumnezeu a sfințit acel loc și a hotărât că acolo va fi zidită casa Lui, exact în acel loc, 1000 de ani mai târziu. Și tot în astfel de locuri Își zidește și astăzi Dumnezeu casa (biserica) - oriunde găsește pe cei care au duhul și credința lui Avraam. Pe Muntele Moria, Avraam spunea în mod simbolic exact opusul a ceea ce Adam și Eva I-au spus lui Dumnezeu în Eden.

În Eden, Adam și Eva, i-au spus (cum ar fi) lui Dumnezeu - prin acțiunea lor de a mânca fructul interzis - că lucrurile create de El, care le-au dat plăcere, erau mai prețioase pentru ei decât Creatorul Însuși. Și, exact asta Îi spun lui Dumnezeu chiar și astăzi miliarde de ființe umane. "Ei slujesc și se închină făpturii (lucrurilor create) în locul Făcătorului (Creatorului)" (Romani 1:25). Dar pe muntele Moria, Avraam a spus contrariul, și anume, că Dumnezeul și Creatorul său era mai prețios pentru el decât cea mai dragă posesiune a sa de pe pământ (Isaac). Avraam a fost dispus să-l aducă pe Isaac ca jertfă pentru a dovedi acest lucru. Dumnezeu îi va onora pe toți cei care trăiesc după acest principiu al sacrificiului. Adevărata casă a lui Dumnezeu va fi zidită și astăzi de aceia care au fost cuprinși de această această cale.

Pe dealul Calvarului, era adevărat nu doar că Isus a murit pentru păcatele lumii. Acolo, Domnul Isus a demonstrat principiul sacrificiului prin care Dumnezeu Își face toată lucrarea. Nimeni nu poate sluji Domnului în vreun alt mod. Cei care caută o viață confortabilă în această lume și, în același timp, vor să zidească și biserica, se vor înșela singuri. Cei care caută ce este mai bun din ambele lumi au fost înșelați de Satan pe deplin. Mulți au încercat să-I slujească lui Dumnezeu fără sacrificiu. Truda lor, însă, a fost încununată cu eșec după eșec!!

"Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe SINE pentru ea" (Efeseni 5:25). Pentru a zidi biserica, trebuie să iubim biserica în același fel ca Domnul Isus. Nu este suficient să ne dăm banii sau timpul nostru. Trebuie să ne oferim pe NOI ÎNȘINE  - viața sinelui nostru.

Când Dumnezeu a vrut să descrie dragostea Sa față de om, El a putut compara dragostea Sa cu un singur exemplu pământesc - dragostea unei mame pentru copilul ei nou-născut (vezi Isaia 49:15). Dacă observi o mamă, vei vedea că dragostea ei pentru bebelușul ei este plină de spiritul sacrificiului. De dimineața devreme până seara târziu și chiar în timpul nopții, o mamă se sacrifică și se sacrifică și se sacrifică pentru bebelușul ei. Și, ea nu primește nimic în schimb. Mama îndură durere și neplăceri an de an pentru copilul ei, cu bucurie, fără să aștepte nimic în schimb. Mamei nu îi pasă dacă ceilalți din jurul ei sacrifică sau nu ceva pentru copilul ei, ci ea însăși sacrifică cu bucurie totul. În același mod, un om care vede biserica ca pe propriul său prunc, nu va fi deranjat dacă alții din jur sacrifică sau nu ceva pentru biserică.

Așa ne iubește și Dumnezeu pe noi. Și, aceasta este natura pe care dorește El să ne-o împărtășească și nouă. Dar este imposibil să găsești o părtășie oriunde în lume, despre care se poate spune cu sinceritate că toți se iubesc unii pe alții în acest fel. Majoritatea credincioșilor știu doar să-i iubească pe cei care sunt de acord cu ei și care se alătură grupului lor. Dragostea lor este umană și este departe de iubirea jertfitoare a mamelor!!