WFTW Body: 

Cartea Neemia ne arată trezirea extraordinară pe care Dumnezeu a adus-o printre Evrei, prin influența a doi bărbați evlavioși - Ezra și Neemia.

În capitolul 8 din Neemia, citim ce a făcut Dumnezeu prin Ezra. El a luat Cuvântul lui Dumnezeu și i-a strâns pe toți bărbații și femeile, și copiii care erau în stare să-L înțeleagă. Apoi a condus un studiu Biblic de 6 ore pentru ei! Și spune acolo că "tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții Legii" (Neemia 8:3). Și-au început întâlnirea cu un timp de laudă lui Dumnezeu (Neemia 8:4), și apoi Ezra și-a dat toată silința pentru a explica poporului înțelesul la tot ceea ce citea din Cuvânt (Neemia 8:8). În mod evident Ezra a petrecut multe luni și ani studiind Cuvântul el însuși pentru a fi putut explica totul atât de clar la toți. Dumnezeu îl pregătise în secret pentru acest moment.

Trezirea a izbucnit și oamenii au început să se tânguie pentru păcatele lor (Neemia 8:9). Apoi au fost îndemnați să împărtășească cu alții lucrurile bune pe care Dumnezeu li le dăduse. Făcând astfel, "bucuria Domnului avea să fie tăria lor" (Neemia 8:10). Oamenii au ieșit și au ascultat acel îndemn. În următoarea zi Ezra a avut un studiu Biblic pentru lideri (Neemia 8:13). Când au văzut că, Cuvântul lui Dumnezeu le-a poruncit israeliților să celebreze “sărbătoarea corturilor” în fiecare an în luna a șaptea, au dat ascultare imediat. Era prima dată după aproximativ 900 ani când această sărbătoare era celebrată - căci această poruncă nu fusese împlinită din zilele lui Iosua (Neemia 8:14-17). Chiar și David, omul după inima lui Dumnezeu, nu îi făcuse pe israeliți să împlinească această poruncă. Ezra a continuat să țină studii Biblice pentru popor pentru următoarele șapte zile (Neemia 8:18).

În capitolul 9 din Neemia, citim ce a făcut Dumnezeu prin Neemia. Capitolul începe cu israeliții postind, mărturisindu-și păcatele și despărțindu-se de păgâni (Neemia 9:1,2). Apoi au avut un timp de studiu Biblic de trei ore și trei ore de laudă Domnului și mărturisire a păcatelor lor. A fost trezire încă o dată (Neemia 9:3). Apoi Leviții s-au ridicat și au strigat cu glas tare către Domnul (Neemia 9:4). De la Neemia 9:5 la Neemia 9:38, avem cea mai lungă rugăciune înregistrată, din toată Biblia. Leviții apoi au enumerat istoria lui Israel de la vremea lui Avraam și eșecul lor din timpul celor patruzeci de ani de pribegire în pustie și din vremea judecătorilor și împăraților și au recunoscut că fiecare judecată pe care o trimisese Dumnezeu a fost corectă și dreaptă. S-au pocăit și au semnat un document înaintea lui Dumnezeu, Neemia semnând cel dintâi (Neemia 10:1).

Toate acestea s-au întâmplat prin influența acestor doi bărbați temători de Dumnezeu, Ezra și Neemia. Slujirea lor unită a fost aproape exact ca funcționarea unei biserici nou-testamentare condusă de doi prezbiteri. Ce exemplu de imitat pentru noi toți astăzi.