WFTW Body: 
  1. Răscumpără vremea:

Timpul pierdut în neglijență și păcat nu poate fi recuperat niciodată. Dumnezeu ne poate ierta de o viață irosită și încă ne poate duce în împărăția Lui. Dar nici chiar Dumnezeu nu ne poate da înapoi anii pierduți. Timpul pierdut este timp pierdut pentru totdeauna. Nu poate fi recuperat niciodată. De aceea este atât de bine să începi să-L urmezi pe Domnul încă din tinerețea ta. Viața noastră pe pământ este foarte scurtă. Prin urmare, este esențial să răscumperi vremea și să profiți de orice ocazie pe care o ai pentru a birui ispita și pentru a face bine tuturor. Fii înrădăcinat în smerenie, curăție și dragoste, cu orice preț. Într-una din aceste zile, când Isus Se va întoarce și Îl vom vedea față în față, nu ar trebui să ai niciun regret cu privire la felul în care ai trăit după ce Dumnezeu ți-a dat lumină. Când mulți credincioși Îl vor vedea pe Isus și vor descoperi în acea zi cât de mult i-a iubit, vor fi zdrobiți de întristare și regret, că au trăit pentru El cu jumătate de inimă în timpul vieții lor pământești, chiar dacă vor ajunge în cer. Fie ca Dumnezeu să te salveze de un asemenea regret. Acum este vremea în care să ne gândim la acest lucru și să fim înțelepți. Nu îți vinde niciodată dreptul de întâi născut (binecuvântarea spirituală) pentru un castron de terci (plăcere trupească), așa cum a făcut Esau. „Urmăriți pacea cu toți oamenii și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14). „Curând, când vom privi la fața Lui, ne vom dori să-I fi dăruit mai mult.....”

  1. Permite omului din lăuntru să fie înnoit zilnic

Omul nostru din exterior se deteriorează din zi în zi. Asta se întâmplă automat. Cu toate acestea, voia lui Dumnezeu este ca omul nostru din interior să se înnoiască de asemenea din zi în zi (2 Corinteni 4:16). Însă acest lucru nu se întâmplă automat. Majoritatea credincioșilor nu sunt înnoiți din zi în zi, fiindcă nu fac singurul lucru pe care Domnul Isus a spus că trebuie să-l facem în fiecare zi - să ne luăm crucea (Luca 9:23). A fi înnoit în omul din lăuntru înseamnă a fi părtaș din ce în ce mai mult la viața Domnului Isus în interiorul nostru. Acest lucru poate veni doar pe măsură ce purtăm zilnic în trupul nostru omorârea Domnului Isus (2 Corinteni 4:10). Fiecare zi are o cotă alocată de necazuri, încercări și ispite (așa cum a spus Isus în Matei 6:34). În aceste încercări trebuie să purtăm crucea și să murim față de noi înșine, astfel încât fiecare ispită biruită să ne confere o anumită slavă.

Nu este voia lui Dumnezeu să trăim o viață de sus-jos (uneori pe vârful muntelui și alteori în grămada de gunoi). El dorește ca viețile noastre să se miște în mod constant doar în sus - omul din lăuntru fiind înnoit mereu. Așadar, trebuie să ne îndreptăm fața cu hotărâre spre a îndura omorârea Domnului Isus cu fiecare ocazie pe care o avem în fiecare zi. Nu putem obține viața divină din „entuziasmul” întâlnirilor și conferințelor. Mulți se înșală că au devenit spirituali, pentru că au fost stimulați emoțional la o întâlnire sau la o conferință. Dar creșterea nu vine doar prin simpla participare la întâlniri și conferințe. Creșterea vine prin purtarea crucii cu credincioșie în frecușurile obișnuite ale vieții de zi cu zi. Nu putem merge la întâlniri în fiecare zi. Dar, pentru că avem ispite în fiecare zi, avem ocazia să fim înnoiți zi de zi.

Trebuie atunci să căutăm să trăim în fiecare zi fără să ne plângem și să murmurăm, în simplă credincioșie față de Domnul în ispitele zilnice, recunoscând că viața noastră nu ne aparține nouă (așa încât să facem ce ne place cu ea), ci aparține Domnului, pentru că El ne-a creat și El ne-a cumpărat. Atunci vom experimenta înnoire zilnică. Dar la fel cum deteriorarea trupului nostru nu este vizibilă în fiecare zi, ci doar după o perioadă de timp, în același fel înnoirea omului din lăuntru va fi vizibilă doar după câțiva ani. Dar înnoirea însăși se va petrece în fiecare zi, dacă suntem credincioși (2 Corinteni 4:16). Așadar, fii credincios în lucrurile mici și în cele mari. Vei realiza la final că a meritat totul - răstignirea firii (Galateni 5:24), punerea lui Dumnezeu pe primul loc și trăirea în totalitate pentru El.