WFTW Body: 

Haideți să avem în vedere doi oameni care au umblat cu Dumnezeu - Enoh și Noe.

În Geneza 5, citim expresia "apoi a murit" de opt ori. Însă chiar la mijlocul acestui capitol, citim despre un om care nu a murit deloc!! Acesta a fost Enoh. El a umblat cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat în cer când era încă în viață. Aceasta este o imagine a vieții de înviere în mijlocul morții. Enoh a fost un om care a trăit în puterea învierii, a biruit moartea și a fost luat la cer - o imagine a unei biserici evlavioase care trăiește în mijlocul morții spirituale, biruind prin puterea învierii și în cele din urmă fiind răpită la cer.

Enoh probabil a trăit fără Dumnezeu în primii 65 de ani din viața sa. Dar la 65 de ani, a avut un fiu, pe care l-a numit "Metusala", prin revelație divină. "Metusala" înseamnă "La moartea lui, apele vor țâșni". Aceasta pare să indice că Dumnezeu i-a dat lui Enoh o revelație când s-a născut fiul lui. Dumnezeu i-a spus lui Enoh că atunci când acel fiu va muri, lumea va fi judecată printr-un potop de ape. Această descoperire a judecății i-a fost dată prima oară lui Enoh, nu lui Noe. Așa că el și-a numit fiul, Metusala.

Acum, când ai un copil, nu știi cât va trăi. Prin urmare, de fiecare dată când Metusala era bolnav, Enoh poate că se întreba dacă vremea judecății era aproape. Vă puteți imagina un bebeluș care are un nume ce înseamnă "La moartea lui va veni potopul"? De fiecare dată când îl chemi, îți aduci aminte de judecată. Iar acea teamă de judecata lui Dumnezeu l-a făcut pe Enoh să umble cu Dumnezeu și să-și dea seama că lucrurile eternității erau mai importante decât lucrurile trecătoare. Aceasta a fost criza care l-a făcut pe Enoh să umble cu Dumnezeu în fiecare zi pentru următorii 300 de ani.

Biblia spune: "Lumea va trece" (1 Ioan 2:17). Dacă credem asta, și noi vom realiza, la fel ca Enoh, că lucrurile eternității sunt mai importante decât lucrurile trecătoare.

Îndelunga răbdare al lui Dumnezeu față de om se vede în faptul că El a permis ca Metusala să trăiască mai mult decât oricare altă ființă umană - 969 ani. Timp de 969 de ani, ori de câte ori oamenii auzeau numele lui Metusala, auzeau un mesaj al judecății care urma să vină. Dar oamenii au respins mesajul. Nu numai Noe a predicat despre această judecată. Enoh a predicat și el despre ea timp de 300 de ani, iar Metusala a vorbit despre aceasta prin numele său încă 669 de ani.

Noe a umblat de asemenea cu Dumnezeu și a predicat despre judecată în ultimii 120 de ani din viața lui Metusala. Enoh și Metusala nu cunoșteau detaliile despre potop atât de clar cum i-a descoperit Dumnezeu mai târziu lui Noe. Dar știau că un anumit fel de judecată legată de un potop de ape avea să vină la moartea lui Metusala.

Iuda ne spune că Enoh a prorocit despre judecată împotriva tuturor oamenilor nelegiuți din vremea sa (Iuda 14, 15). Enoh a fost un profet și a umblat cu Dumnezeu. Adam avea 622 de ani când s-a născut Enoh și a murit la vârsta de 930 de ani (Geneza 5:5-23). Prin urmare, Enoh trebuie să-l fi prins pe Adam 308 ani. Îmi imaginez că Enoh trebuie să-l fi întrebat adesea pe Adam despre cum erau lucrurile în Eden, unde Adam însuși umblase odată cu Dumnezeu. Și Enoh trebuie să fi avut o mare dorință să umble el însuși cu Dumnezeu. Enoh a devenit primul om care a dovedit că o persoană poate să umble cu Dumnezeu și în afara Edenului. Chiar și după ce a intrat păcatul în lume, omul a putut să umble cu Dumnezeu.

Am întâlnit mulți mari predicatori în viața mea, dar foarte puțini care umblă cu Dumnezeu. Însă acei puțini au produs o mare dorință în inima mea încă din zilele tinereții mele, de a umbla eu însumi cu Dumnezeu.

Nepotul lui Metusala a fost Noe. Și Noe a locuit cu Metusala 600 de ani. El trebuie să-l fi întrebat de multe ori pe Metusala despre cum umblase Enoh cu Dumnezeu. În inima lui Noe s-a născut o dorință aprinsă de a umbla el însuși cu Dumnezeu. Citim în Geneza 6:9 că Noe a umblat și el cu Dumnezeu. Pe măsură ce Noe a umblat cu Dumnezeu, Acesta i-a dezvăluit hotărârea Sa de judecată.

Adevărul judecății împotriva păcatului le-a fost revelat de Dumnezeu primilor doi oameni care au umblat cu El (în Scriptură). Iar Enoh și Noe au predicat cu credincioșie acest mesaj, chiar dacă nimeni nu i-a crezut. Orice profet adevărat al lui Dumnezeu de atunci încoace, a predicat de asemenea același mesaj: Dumnezeu îi va judeca pe credincioși și pe necredincioși pentru păcatele lor.

Enoh și Noe sunt primii doi predicatori menționați în Biblie și amândoi au umblat cu Dumnezeu. Ce bine ar fi fost ca fiecare predicator de atunci încoace să fi făcut același lucru.