WFTW Body: 

Viața lui Isus a fost cea mai frumoasă, cea mai disciplinată, cea mai pașnică și cea mai fericită viață pe care a văzut-o vreodată această lume. Asta datorită ascultării Sale totale față de Cuvântul lui Dumnezeu. Oriunde există o ascultare perfectă de Dumnezeu, este perfecțiune și frumusețe - așa cum vedem la planete și la stele. "Frica de Domnul este un izvor de viață" (Proverbe 14:27) - și Isus a păzit porunca de "a trăi în frică de Domnul totdeauna" (Proverbe 23:17). Când Domnul Isus a umblat pe pământ, oamenii au văzut viața cerului în El. Compasiunea Lui, atenția față de alții, curăția Lui, dragostea Lui altruistă și smerenia Lui au fost toate expresii ale vieții lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a venit acum să aducă această viață a lui Dumnezeu și atmosfera cerului în inimile noastre. Noi am fost așezați de Dumnezeu pe pământ pentru a arăta lumii această viață cerească. Dumnezeu vrea ca în acest an care urmează, atât în căminul tău cât și în biserica ta, să guști din bucuria, pacea, dragostea, curăția și bunătatea care există în cer. Isus a trăit o viață cerească pe acest pământ. Dacă îți ațintești ochii asupra Lui și Îl urmezi, atunci fiecare zi din acest an va fi ca o zi a cerului pe pământ pentru tine.

Părtășia cu Tatăl a fost posesiunea cea mai de preț pe care a avut-o Isus. Nu a prețuit nimic altceva în întregul univers mai presus de această părtășie. Isus a știut că aceasta este părtășia care urma să fie ruptă pe Golgota, când, timp de trei ore, avea să îndure agoniile unui iad etern pentru umanitatea pierdută (Matei 27:45). Atunci Tatăl trebuia să Îl părăsească și părtășia de care Se bucurase împreună cu Tatăl din eternitate urma să fie ruptă timp de trei ore. A fost așa de îngrozit de această întrerupere a părtășiei cu Tatăl încât a transpirat mari picături de sânge în Ghetsimani. Paharul pentru care S-a rugat să-i fie îndepărtat a fost tocmai acesta: ruperea părtășiei cu Tatăl. A-L urma pe Isus înseamnă a prețui părtășia cu Tatăl așa cum a prețuit-o El. Atunci am vedea păcatul extraordinar de păcătos pentru că rupe legătura noastră cu Tatăl. O atitudine lipsită de dragoste față de o altă ființă umană nici nu ar fi tolerată, fiindcă ar întrerupe părtășia cu Tatăl.

Secretul înțelegerii Bibliei constă în primul rând în a avea o relație intimă cu Domnul. Duhul Sfânt poate explica semnificația a ceea ce El a insuflat în Cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, umblă cu Isus, așa cum au făcut primii ucenici și tânjește să-L auzi vorbindu-ți. Atunci ochii tăi vor fi deschiși ca ai lor și inima ta va fi înflăcărată ca a lor. Aceasta este ce am descoperit în ultimii 61 de ani în care am umblat cu Domnul meu.

Dumnezeu a planificat viața noastră, chiar înainte să ne naștem. David spune: "Doamne, Tu m-ai văzut înainte de a mă naște și ai planificat fiecare zi din viața mea înainte să încep măcar să respir. Fiecare zi a fost înregistrată în cartea Ta. Cât de prețios este, Doamne, să realizez că Te gândești la mine constant. Nici nu pot număra de câte ori pe zi gândurile Tale se întorc înspre mine. Și când mă trezesc dimineața, Tu încă Te gândești la mine" (Psalmul 139:16-18, versiunea Living Bible).

Asta ne învață că Dumnezeu are un plan detaliat în mintea Sa pentru fiecare zi din viața noastră. Cu milioane de ani înainte de a te naște, El a scris deja cine vor fi părinții tăi, în ce țară te vei naște și circumstanțele pe care El le va aranja să te aducă la Cristos. A scris acolo și prin ce încercări te va trece pentru a-ți da o educație spirituală; și, de asemenea, scrie acolo cum El va face chiar și greșelile tale să lucreze pentru slava Lui.

Cei mai valoroși frați și surori din orice biserică sunt aceia care pot aduce atmosfera cerului în acea biserică și care pot zidi părtășie în biserica respectivă. Și aceștia nu trebuie să fie neapărat frații prezbiteri. Cu toții avem ocazia să devenim astfel de frați și surori valoroși. Gândiți-vă dacă ar exista un frate sau o soră într-o biserică, care, ori de câte ori vine la o întâlnire de biserică sau într-o casă, este ca o briză curată din cer, care adie prin încăpere. Ce frate/soră prețioasă este o astfel de persoană! Chiar dacă se oprește și te vizitează doar cinci minute, te simți înviorat. Simți ca și cum raiul a venit în casa ta timp de cinci minute!

Dumnezeu i-a zis lui Avraam: "... Te voi binecuvânta... și vei fi o binecuvântare pentru toate familiile pământului" (Geneza 12:2,3). Această binecuvântare este și moștenirea noastră, prin Duhul Sfânt (potrivit cu Galateni 3:14). Dumnezeu vrea să te binecuvinteze anul acesta în așa fel încât paharul tău să înceapă să se reverse spre binecuvântarea multor altora. În ungerea lui Dumnezeu există mai mult decât suficientă putere și binecuvântare pentru a binecuvânta fiecare persoană cu care te vei întâlni anul acesta. Așadar, continuă să reverși în viețile altora  binecuvântările pe care le primești. Dacă, însă, păstrezi în mod egoist doar pentru tine binecuvântarea lui Dumnezeu, va începe să miroasă așa cum s-a întâmplat cu mana păstrată peste noapte. Cel care îi udă pe alții, însă, va fi udat de Însuși Dumnezeu (Proverbe 11:25). Fie ca acest lucru să se întâmple și în viața ta!

Fie ca anul acesta să fie un an nou foarte binecuvântat!