WFTW Body: 

"Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în LOCURILE CEREȘTI" (Efeseni 6:12).

În urmă cu 3500 de ani, Moise s-a coborât de pe Muntele Sinai și a adus israeliților o promisiune de la Dumnezeu cu privire la o împărăție pe acest pământ. Dar acum 2000 de ani, Isus S-a coborât din cer și ne-a adus promisiunea unei împărății cerești. Aceasta este diferența fundamentală dintre noul legământ și vechiul legământ. Dacă nu înțelegem acest lucru, nu vom putea duce un război eficient împotriva lui Satan.

Împărăția noastră nu este din această lume. Așa că nu trebuie NICIODATĂ să ne luptăm sau să ne certăm cu ființele umane cu privire la nicio chestiune. Aceasta este cerința Numărul Unu pentru un război spiritual eficient. Una dintre modalitățile principale prin care Satan încearcă să-i abată pe credincioși de la chemarea lor este prin a-i determina să lupte sau să se certe cu alții - cu rudele sau cu vecinii, sau cu frații și surorile lor. Și, fără excepție, cearta va fi cu privire la o chestiune pământească. Astfel, el reușește să-i tragă în jos pe credincioși din poziția lor cerească spre acest pământ și spre treburile de pe pământ, și astfel îi face ineficienți în lupta lor împotriva lui.

Dacă vrei să lupți eficient împotriva lui Satan și să zidești biserica, hotărăște-te că nu te vei implica niciodată într-o dispută cu vreo ființă umană sau cu privire la vreun lucru pământesc. Nu trebuie să ducem nici măcar bătălii imaginare în mintea noastră, cu alții. Nu trebuie să avem nici o singură nemulțumire împotriva cuiva.

De asemenea, nu trebuie să avem nici vreo pretenție interioară față de nimeni. De exemplu, nu trebuie să avem pretenția ca oamenii să ne trateze cu respect sau cu considerație, sau să ne arate dragoste, sau să nu ne înșele sau să nu ne amăgească etc. Nu trebuie să avem astfel de așteptări nici măcar din partea partenerilor de căsătorie. Toate aceste dispute, nemulțumiri și cerințe sunt indicii că împărăția unui astfel de om este din această lume și că acesta a dat loc lui Satan în inima sa. Iar astfel de oameni sunt sortiți să ducă o viață mizeră.

Dumnezeu este Singurul cu care avem de-a face (Evrei 4:13). Toate circumstanțele noastre (inclusiv felul în care ne tratează alții) sunt proiectate de Tatăl nostru iubitor pentru binele nostru suprem - pentru a ne face asemănători Fiului Său. Prin urmare, nu avem loc de nemulțumiri împotriva nimănui, ci avem loc din belșug pentru a-L lăuda pe Dumnezeu întotdeauna.