scris de :   Zac Poonen categorii :   Knowing God Ucenici
WFTW Body: 

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul vremurilor și lucrurile în lume merg din rău în mai rău, și ne apropiem de perioada necazului cel mare, care va fi imediat înainte de venirea Domnului nostru Isus Cristos, este important să învățăm să trăim prin credință din ce în ce mai mult.

Și "credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui C ristos" (Rom. 10:17).

Isus a citat Cuvântul lui Dumnezeu când a fost ispitit de Satan în pustie - și astfel a biruit fiecare ispită. Isus Își întipărise Cuvântul lui Dumnezeu în minte din copilărie. Și din acea magazie a minții, Duhul Sfânt I-a amintit de Cuvântul potrivit pentru fiecare ispită.

Și noi trebuie să ne întipărim Cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră. Ceea ce citim, trebuie să credem. Și ceea ce credem în inima noastră trebuie să mărturisim cu gura noastră (Rom.10:8,9) - fiindcă îl biruim pe Satan prin "cuvântul mărturisirii noastre" (Apoc. 12:11).

Dar mărturisirea noastră trebuie să se bazeze întotdeauna pe promisiunile specifice ale lui Dumnezeu.

Unii predicatori îi învață pe alții că dacă mărturisesc ceva cu gura lor, acel lucru se va întâmpla sau vor obține ceea ce mărturisesc. Aceasta este prezumție și nebunie. Dumnezeu a promis că va împlini Cuvântul Său - nu ceea ce spunem noi în prezumție. Prin urmare, trebuie să găsim promisiunile lui Dumnezeu în Cuvântul Său mai întâi - și să le mărturisim numai pe acelea.

Credința noastră bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce biruiește lumea (1 Ioan 5:4).

Adevărata credință înseamnă să ne sprijinim cu întreaga noastră personalitate pe Dumnezeu, în totală încredere în DRAGOSTEA Lui necondiționată, ATOTPUTERNICIA Lui, și ÎNȚELEPCIUNEA Sa desăvârșită.

Așadar, în cursul acestui an care va urma, cu credință în ceea ce a promis Dumnezeu, fă în mod frecvent următoarele opt mărturisiri (bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu). Spuneți-le din inimă ție însuți și lui Satan. Și memorează versetele date mai jos, relevante pentru fiecare mărturisire. Și fii un biruitor.

1. Dumnezeu Tatăl mă iubește așa cum L-a iubit pe Isus - prin urmare, mă voi bucura întotdeauna.

Isus S-a rugat: "Tată, vreau să cunoască lumea că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine" (Ioan 17:23). Trebuie să ne găsim întotdeauna siguranța în dragostea imensă și grija Tatălui nostru ceresc. Atunci vom fi complet eliberați de orice îngijorare.

2. Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele - așadar, nu voi trăi niciodată cu un sentiment de vinovăție. "Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire" (1 Ioan 1:9). Domnul a spus: "Le voi ierta nelegiuirile şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor" (Evrei 8:12). Trebuie să ne odihnim mereu în certitudinea că trecutul nostru a fost șters. Nu trebuie să-i permitem niciodată lui Satan să ne condamne cu privire la trecutul nostru. Nu trebuie să ne condamnăm nici noi înșine.

3. Dumnezeu mă va umple cu Duhul Său cel Sfânt - astfel, voi fi totdeauna suficient de puternic pentru fiecare sarcină. "Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!" (Luca 11:13). Trebuie să ne asigurăm că fiecare sferă a vieții noastre este predată Domnului și apoi să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt - în fiecare zi a noului an. Dumnezeu ne va umple cu siguranță.

4. Dumnezeu a hotărât toate limitele mele - așadar, voi fi mereu mulțumit. "Dumnezeu a aşezat pentru fiecare om anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor" (Fapte 17:26). "Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi"" (Evrei 13:5). Nu trebuie să avem nicio nemulțumire cu privire la circumstanțele noastre și nu trebuie să ne comparăm niciodată soarta cu a altuia pe parcursul noului an.

5. Poruncile lui Dumnezeu sunt TOATE pentru binele meu - în consecință, vreau să păzesc TOATE poruncile lui Dumnezeu întotdeauna. "Poruncile Lui nu sunt grele " (1 Ioan 5:3) "Poruncile Domnului și legile Lui sunt toate pentru binele tău" (Deuteronom 10:13). Dovada dragostei noastre pentru Domnul Isus este că păzim întotdeauna poruncile Lui (Ioan 14:15). Deci, trebuie să fim dornici să păzim fiecare poruncă a lui Dumnezeu în acest nou an.

6. Dumnezeu este în controlul TUTUROR oamenilor și evenimentelor care mă afectează - prin urmare, voi aduce mereu mulțumire. "Dumnezeu face ca TOATE lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său" (Romani 8:28). Dacă Îl iubim pe Dumnezeu și vrem să împlinim doar planul Lui pentru viața noastră, atunci tot ceea ce ni se întâmplă va lucra spre binele nostru suprem. Cât de minunat este să știm că fiecare persoană și situație cu care ne vom întâlni în acest an vor lucra spre binele nostru.

7. Isus l-a învins pe Satan și m-a eliberat de puterea acestuia - așadar, nu mă voi teme niciodată. "Prin moarte, Isus a nimicit pe cel ce avea puterea morţii, adică pe Diavolul, şi a izbăvit pe toţi aceia care erau supuşi robiei toată viaţa lor" (Evrei 2:14,15). "Domnul este ajutorul meu. Așa că, nu mă voi teme" (Evrei 13:6). Satan n-a fost încă distrus de Dumnezeu. Dar a fost dezarmat de Domnul nostru. Deci, împotrivește-te lui Satan în Numele Domnului Isus - și el VA FUGI de la tine (Iacov 4:7).

8. Dumnezeu vrea să mă facă o binecuvântare - astfel, voi fi totdeauna o binecuvântare pentru alții. "Domnul a spus: ' Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare ' " (Geneza 12:2). "Binecuvântarea vestită lui Avraam vine peste noi în Cristos Isus, și prin credinţă primim Duhul Sfânt făgăduit" (Galateni 3:14). Nu putem fi o binecuvântare pentru oameni de unii singuri. Doar Dumnezeu ne poate face o binecuvântare pentru oameni. Deci, revendică această promisiune că Dumnezeu te va face o binecuvântare pentru toți cei cu care te vei întâlni în acest nou an.

"Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede" (Marcu 9:23).

Fie ca în fiecare situație în 2018 să fii biruitor, pe măsură ce îți dai totul lui Cristos și mărturisești și experimentezi promisiunile de mai sus ale lui Dumnezeu, din ce în ce mai mult.