scris de :   Zac Poonen
WFTW Body: 

Unii dintre lucrătorii apropiați ai lui Pavel, precum Tit, nu erau evrei. Pavel însuși era un evreu get-beget, un fariseu între farisei. Dar însoțitorul său constant de călătorie era un doctor grec pe nume Luca, cel care a scris Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Celălalt colaborator foarte apropiat a lui Pavel a fost Timotei. El era pe jumătate grec, tatăl său fiind grec. Tit era și el grec. Deci, acești patru oameni din comunități diferite lucrând împreună - Pavel, Tit, Timotei și Luca - erau o manifestație vie a Evangheliei noului legământ, în care oameni de naționalități diferite puteau lucra împreună în unitate.

Dacă poți lucra numai cu oameni din propria ta cultură și naționalitate, ceva este în neregulă cu creștinismul tău. Dacă ești malayaleez și poți lucra doar cu malayaleezi, nu ai înțeles Evanghelia. Evanghelia l-a făcut pe Pavel să lucreze cu oameni de diferite limbi și naționalități. Trebuie să fim dispuși să lucrăm cu oameni de orice naționalitate sau temperament, dacă aceștia sunt ucenici ai lui Isus - fie că sunt chinezi, africani, ruși, sud-americani sau nord-americani, fie că sunt introvertiți sau extrovertiți. Temperamentul și naționalitatea pot fi toate diferite și totuși oamenii pot fi colaboratori apropiați. Trebuie să ne eliberăm de modul de gândire sectant, comunal, îngust care ne face să ne simțim confortabili doar cu oamenii de aceeași naționalitate și temperament ca noi, și trebuie să învățăm să lucrăm cu toți cei care sunt în Trupul lui Cristos.

Există câteva caracteristici distincte pe care le au oamenii de anumite naționalități și comunități. Dar când vin la Cristos, pot fi eliberați de aceste trăsături. Pavel i-a spus lui Tit, când Tit se afla în Creta, că unul dintre predicatorii religioși cretani spusese: „Cretanii sunt totdeauna nişte mincinoşi, nişte fiare rele, nişte pântece leneşe” (Tit 1:12). Poate că acest lucru era adevărat. Dar când un astfel de cretan vine la Cristos și este umplut cu Duhul Sfânt, el nu va mai fi mincinos sau rău, nu se va purta ca o fiară, nu va fi leneș, nici lacom. Prin urmare, nu trebuie să judecăm niciodată o persoană în funcție de naționalitatea sau comunitatea sa. Dacă avem prejudicii față de un creștin din cauza comunității sale, vom rămâne săraci din punct de vedere spiritual.

Dumnezeu m-a făcut extrem de bogat spiritual, prin părtășia cu oameni de diferite naționalități și comunități - chinezi, africani, indieni de rase diferite, europeni, americani etc. Inima mea a fost întotdeauna deschisă față de copiii lui Dumnezeu din toate comunitățile și națiunile - fiindcă știu că evlavia nu se găsește doar într-o națiune anume. Am observat că oamenii din anumite țări bogate sunt foarte aroganți. Dar credincioșii adevărați din acele țări sunt smeriți. Deci, cretanii se poate să fie mincinoși, dar creștinii din Creta nu sunt mincinoși. Oamenii din unele comunități au valori familiale foarte slabe. Însă, creștinii din acele comunități nu trebuie să fie ca ceilalți. Prin urmare, nu trebuie să judecăm niciodată un creștin după comunitatea din care provine. El este o făptură nouă. Din acest motiv, Pavel n-a avut nicio problemă cu faptul că unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi erau de alte naționalități.

Dacă nu ești dispus să lucrezi cu oameni diferiți de tine în Trupul lui Cristos, nu vei putea îndeplini întregul scop al lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu nu-ți va arăta atunci cine ar trebui să fie colaboratorii tăi în lucrare - pentru că în planul Său, El poate dorește să lucrezi cu cineva de altă naționalitate sau dintr-o altă parte a Indiei și vede că nu ești dispus să accepți planul Său.

Există multe atitudini greșite în noi care trebuie frânte înainte de a putea lucra împreună cu alții în Trupul lui Cristos, fără vreo distincție de vreun fel. Dacă preferința noastră este să lucrăm doar cu oameni de același fel ca noi, Dumnezeu nu ne va îndruma. Poate ne vom alege singuri colegii de lucrare și vom spune că Domnul ne-a condus la ei - dar nu va fi adevărat. Ci propriile noastre preferințe firești ne vor fi condus. I-am ales pentru că erau de același nivel intelectual sau din aceeași comunitate sau de același temperament cu noi. Acest tip de unire este potrivit pentru căsătorie. Dar, atunci când lucrăm pentru Dumnezeu, trebuie să fim deschiși față de orice om pe care Dumnezeu îl alege ca împreună-lucrător.