WFTW Body: 

În Apocalipsa 2:1-5, DOMNUL mustră biserica din Efes pentru că pierduse din vedere lucrurile dintâi. În alte privinţe, era o biserică minunată. Creştinii de acolo lucraseră cu răbdare, urâseră răul, îi demascaseră pe prorocii mincinoşi, stăruiseră şi înduraseră de dragul Numelui. Se implicaseră trup şi suflet în lucrarea DOMNULUI şi nimic nu-i făcuseră să renunţe. Totuşi, în ciuda tuturor acestor lucruri, DOMNUL a avut ceva împotriva lor. Ceva ce constituia o lipsă atât de gravă, încât le ameninţa însăşi existenţa lor ca mărturie pentru El.

Ei căzuseră, le-a spus EL, şi, dacă nu se pocăiau, urma să le ia ungerea, semnul aprobării Lui pentru mărturia lor. Ce era această lipsă gravă? Doar următorul lucru – că ajunseseră reci în dragostea pentru DOMNUL lor. Ei nu-şi pierduseră dragostea dintâi pentru El; doar o lăsaseră în urmă şi se îndreptaseră în altă direcţie. Deveniseră atât de ocupaţi cu strângerile, cu adunările şi convocările lor (ca să le spunem aşa) şi cu alte forme de activitate creştină, încât Îl pierduseră din vedere pe Acela pentru care existau toate aceste alte lucruri.

Aceasta arată limpede că DOMNULUI îi pasă mai mult de dăruirea inimilor noastre faţă de El, decât de toată activitatea noastră. Diavolul, cunoscând aceasta, va face tot posibilul ca să ne determine să ne implicăm într-o ocupaţie creştină de un fel sau altul, într-o măsură atât de mare, încât să nu mai avem timp de petrecut cu binecuvântatul nostru DOMN şi să lăsăm astfel ca devotamentul nostru personal faţă de EL să pălească.

Isus ne-a avertizat că în ultimele zile păcatul se va înmulţi atât de mult în lume, încât mulţi vor deveni reci în ce priveşte dragostea faţă de EL (Matei 24:12). Trăim în acele zile acum. În rândul marii majorităţi a ucenicilor declaraţi temperatura spirituală este sub punctul de îngheţ.

Dacă noi înşine nu veghem neîncetat, vom descoperi că acea atmosferă îngheţată va pătrunde şi în noi înşine. Fraţii şi surorile mele în Hristos, chiar dacă pierdeţi totul, nu lăsaţi să vă părăsească acest un lucru – dragostea pentru DOMNUL vostru.

Traducerea în limba română: Maria Magdalena