WFTW Body: 

Ajungem câteodată la răscruci de drumuri în vieţile noastre, când trebuie să luăm decizii cu vaste consecinţe. Decizii precum alegerea carierei şi a partenerului de viaţă afecteză întregul nostru viitor. Cum trebuie să alegem în astfel de vremi? Nu ştim nimic despre pericolele şi capcanele ascunse de-a lungul fiecărui drum. Nu ştim nimic despre cursele întinse de Satan pentru noi. Şi totuşi – trebuie să decidem ce drum să apucăm.

Deaceea este nu doar de dorit, ci chiar necesar să avem alături de noi în vremuri ca acestea pe cineva în care ne putem încrede în totalitate şi care cunoaşte tot viitorul. În Isus Hristos găsim o astfel de Persoană, şi El este mai mult decât dornic să ne îndrume înspre calea cel mai sigură şi bună pentru noi.

Biblia ne învaţă că Dumnezeu are un plan specific pentru viaţa fiecăruia dintre noi (Efeseni 2:10). El a planificat o carieră pentru noi, ne-a ales un partener de viaţă şi a plănuit până şi unde vom locui şi ce vom face în fiecare zi. În orice caz, alegerea Lui trebuie să fie cea mai bună, pentru că El ne cunoaşte atât de bine şi El i-a în considerare fiecare factor. Deaceea cel mai înţelept lucru ar fi să aplelăm la El în toate situaţiile – cele majore, cât şi cele minore.

Nu este doar nesăbuit, ci chiar periculos să urmăm doar raţionamentul minţii noastre limitate şi ordinele emoţiilor noastre. Dacă nu suntem complet cuprinşi de convingerea că planul lui Dumnezeu este într-adevăr cel mai bun, atunci, cel mai probabil, nu vom fi în mod serios interesaţi în a-l descoperi.

Mulţi şi-au transformat vieţile în epave datorită greşelii de a nu căută voia lui Dumnezeu încă din tinereţea lor. Este într-adevăr „bine pentru om să poarte un jug în tinereţa lui.” (Plângeri 3:27). În Matei 11:28-30, Isus ne invită să luăm jugul Lui asupra noastră. Ce înseamnă a lua jugul? Boii care sunt folosiţi la ararea pământului sunt ţinuţi alături unul de altul printr-un jug în jurul gâtului. Când un bou novice trebuie să fie educat în ale arăturii, este înjugat împreună cu un bou experimentat. Novicele este în aşa fel obligat să meargă în aceeaşi direcţie şi cu aceeaşi viteză ca cea a boului mai în vârstă.

Aceasta înseamnă să luăm jugul lui Isus asupra noastră. Va trebui să umblăm cu Isus pe calea aleasă de El, fără a ne năpusti înainte să facem ceva fără călăuzirea Lui, nici să rămânem în urmă când El ne cheamă să facem noi paşi ai ascultării. Puţini înţeleg această semnificaţie a jugului. Mai puţin chiar sunt dispuşi să-l accepte. Boul este obligat de către stăpânul lui să poarte jugul în jurul gâtului. Isus însă ne invită la aceasta. Nu există nici o constrângere. Cât de nesăbuiţi suntem să refuzăm această invitaţie! Am lua mai degrabă jugul greu al bunului plac cu frustrările, înfrângerile şi regretele care-l însoţesc, decât jugul uşor al lui Isus care aduce adevărata libertate şi odihnă.

„Veniţi la Mine şi Eu vă voi da odihnă - toţi cei ce lucraţi din greu sub un jug apăsător. Luaţi jugul Meu şi daţi-mi voie să vă învăţ (aşa cum boul mai în vârstă învaţă pe cel inexperimentat)….. şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:28-30).

Citim despre Enoh că a „umblat cu Dumnezeu” (Geneza 5:22) – el nu s-a grăbit înainte, nici nu a rămas în urmă, ci a umblat în calea pregătită de Dumnezeu, ca unul sub jugul Lui – timp de trei sute de ani. Ca rezultat, Dumnezeu a mărturisit că era foarte mulţumit de viaţa lui Enoh (Evrei 11:5). Acesta este modul în care îl mulţumim pe Dumnezeu – trăind şi umblând sub jugul Lui, în voia lui desăvârşită. Doar aşa vom putea sta înaintea Lui fără remuşcari când El va reveni.

Traducerea în limba română: Rebeca Thomas