scris de :   Zac Poonen categorii :   Ucenici
WFTW Body: 

Este scris în Apoc. 14:4 – "Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri, şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel."

Aceasta nu se referă la virginitate fizică sau curvie fizică. Femeile la care se referă aici sunt cele menționate mai târziu în Apoc. 17:5, Babilonul mama curvelor și fiicele ei curve.

Acest verset afirmă că acești 144.000 nu au comis curvie spirituală. Ei s-au păstrat virgini ca și fecioare curate pentru Cristos, nepătați de adulter spiritual cu trupul și lumea. Adulterul spiritual este explicat în Iac. 4:4: "Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu?" Aceștia sunt cei care au fost credincioși în momente de ispită, care s-au ferit de ce este lumesc. Au urmat pe Miel oriunde a mers El. Cu alte cuvinte, și-au luat crucea în fiecare zi – fiindcă în acest mod a trăit Mielul pe pământ.

Observați o altă frază aici: "au fost răscumpărați dintre oameni". În Apoc. 14:3 găsim că au fost răscumpărați de pe pământ. Ei erau opusul "locuitorilor pământului". Fuseseră eliberați de pe pământ. Nu erau ocupați cu lucrurile de pe pământ. Mințile lor erau fixate pe lucrurile de sus unde Cristos stă la dreapta Tatălui. Nu se gândeau: "Cum pot face cât mai mulți bani posibil pe pământ și tot să merg în cer atunci când voi muri? Cum pot trăi o viață cât mai confortabilă posibil și tot să merg în cer când voi muri?" Locuitorii pământului gândesc în acest fel. Dar acești oameni se gândeau: "Cum pot face toată voia lui Dumnezeu în singura mea viață pământească? Cum îmi pot arăta recunoștința față de Domnul pentru că a murit pentru mine la Calvar?" Ei nu erau oamenii compromițători, cu jumătate de inimă, nehotărâți, de tip lumesc care se numesc "credincioși" în zilele de azi. Erau într-o categorie diferită cu totul. Au fost răscumpărați (eliberați) de pe pământ. Mințile lor nu erau fixate pe confort sau avere sau onoare pământească.

Acum vedem că sunt eliberați și de oameni – de opiniile oamenilor. Rezultatul este că devin cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru Miel.

Cele dintâi roade sunt acele fructe care se coc primele pe un copac. Aceștia sunt cei care au răspuns prompt Duhului Sfânt și au devenit copți în timpul vieții lor pământești. Ei nu și-au irosit viața. Nu au irosit oportunitățile pe care li le-a dat Dumnezeu să-și ia crucea. Nu și-au irosit oportunitățile de a-L urma pe Miel. Ei au apucat fiecare oportunitate care a venit în calea lor de a muri față de sine și de a-L urma pe Isus, și de a asculta de călăuzirea Duhului Sfânt. Rezultatul a fost că au devenit copți repede. Ei sunt cel dintâi rod.

Iac. 1:18 spune că Dumnezeu "ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui."

Nu toată lumea răspunde așa cum trebuie. Dar vor exista câțiva care vor răspunde cum trebuie și vor fi cel dintâi rod. Numărul 144.000 nu este literal. Este simbolic unui număr mic de oameni. Isus a spus că drumul spre viață este îngust, și că doar puțini îl vor găsi.

Va exista o mare mulțime, "pe care nu poate să o numere nimeni" în prezența lui Dumnezeu, care și-au spălat hainele în sângele Mielului. Am văzut acest lucru în Apoc. 7. Mulți dintre ei vor fi bebeluși ai oamenilor din toate religiile, care au murit înainte de a ajunge la vârsta înțelegerii. Milioane dintre ei vor fi fetușii avortați în secolul al 20-lea. Neprihănirea lui Cristos le este dată și astfel ei sunt în cer. Dar ei nu au avut niciodată oportunitatea de a deveni biruitori. Însă cei care au ales în mod conștient calea îngustă care duce la viață sunt un grup care POT fi numărați. Ei sunt foarte, foarte puțini. Aceștia sunt cei care au luat Matei 5, 6 și 7 în serios și sunt cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru Miel.