scris de :   Zac Poonen categorii :   Ucenici
WFTW Body: 

Imaginează-ți că ești în Palestina în urma cu 1960 de ani și că ai auzit de lucrarea unuia, numit ”Isus din Nazaret” care vindecă pe bolnavi. Nevăzându-l tu însuți, ești încântat când întâlnești o mare mulțime de oameni care participă la o întâlnire de vindecare în Ierusalim, cu cineva numit ”Isus” ca vorbitor.

Cu cât te apropii, descoperi că pe platformă, împreună cu „Isus” (vorbitorul) sunt așezați și Pilat și Irod, Ana și Caiafa.”Isus” apoi înaintează și se adresează mulțimii zicând cât de onorați trebuie să fie cu toți în acea zi, pentru că doi dintre cei mai importanți lideri seculari din Palestina ”onorabilii Irod și Pilat au venit binevoitori pentru a onora întâlnirea cu prezența lor”. Și nu doar atât, ci ”doi oameni măreți ai lui Dumnezeu, Prea Sfinținul Ana și Caiafa, sunt deasemenea prezenți pentru a binecuvânta adunarea”.

După ce a rostit aceste cuvinte de introducere, ”Isus” invită pe Irod și Pilat să inaugureze întalnirea și să spună câteva cuvinte. Ambii, Irod și Pilat, îl laudă pe ”Isus” spunând cât de mult bine face el comunității prin lucrarea lui și că merită susținerea tuturor oamenilor. Apoi ”Prea Sfinținul Ana și Caiafa” sunt invitați de către ”Isus” să rostească câteva cuvinte și să ”deschidă cu rugăciune”. Ei deasemenea îl laudă pe ”Isus” și invită toți oamenii în denominațiunile lor să sprijinească din toată inima lucrarea lui ”Isus”.

Apoi ”Isus” îl invită pe Iuda Iscarioteanul să spună câteva cuvinte despre nevoile financiare ale lucrării. Iuda vorbește despre zecile de mii de dinari necesari pentru a împlini toate nevoile lucrării. El precizează că ”formulare” sunt disponibile cu ușierii pentru cei care contribuie mai mult de 1000 de dinari spunând că ”Isus” a promis să se roage rugăciuni speciale pentru acești oameni (nu contează daca sunt creștini sau necreștini – toți bogații sunt bineveniți, și cu cât mai bogați, cu atât mai bine!). Apoi Irod se ridică și oferă să reducă taxele pentru toți aceia care contribuie la această lucrare. După aceasta se ia colecta. Apoi ”Isus” predică un mesaj scurt, demonstrează câteva din puterile lui miraculoase care uimesc pe oamenii simpli și vindecă câțiva oameni bolnavi. Apoi, înainte ca cineva să-l poată întâlni, pleacă în grabă cu Irod, Pilat, Ana, Caiafa și Iuda Iscarioteanu (și sacii de bani) în șareta regală la palatul arhiepiscopului în centrul Ierusalimului pentru a se ospăta împreună cu ei.

Într-un fel sau altul, la sfârșitul tuturor acestora, chiar dacă ești doar de curând convertit, cu puțin discernământ și experiență, te simți totuși puțin neliniștit. Tot ceea ce ai văzut nu pare a se potrivi cu rapoartele pe care le-ai auzit despre Isus de la unii dintre apostolii Săi, cum ar fi Matei, Petru și Ioan.

Cu toate acestea, Satana se află în apropiere să-ți șoptească la ureche, "Este scris," Nu judeca " (Matei 7:1). Dar tu spunei ”Este deasemenea scris: nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi” (1 Ioan 4:1). În cele din urmă ajungi la o concluzie certă: ”Acesta nu este Isus despre care am auzit. Cu siguranță acesta este un alt Isus.” (2 Cor. 11:4) Și tu ai dreptate. Era un ”alt Isus”. Cum ai ajuns la acea concluzie? Pentru că ungerea din tine âi-a spus urmîtoarele fapte. (1 Ioan 2:19, 20 și 27).

1. Adevăratul Isus nu ar căuta sponsorizări de la conducătorii laici sau vreo recomandare de la conducătorii religioși pentru lucrarea Lui. Nici nu va flata pe nici unu dintre ei. Atunci când un episcop a venit odată la Isus, i-a spus că trebuie să se nască din nou (Ioan 3:1-10). Isusl-a numit pe regele Irod "o vulpe" (Luca 13:31, 32) și chiar a refuzat să vorbească cu el, atunci când l-a întâlnit (Luca 23:8, 9).

2. Adevăratul Isus nu ar cere bani de la nimeni - nici măcar pentru lucrarea Lui. El a făcut cunoscute nevoile doar Tatălui Său. Tatăl apoi a urnit pe unii oameni sau chiar un pește (într-o instanță) pentru a furniza nevoie de Isus "(Luca 8:1-3; Matei 17:27).

3. Adevăratul Isus nu și-ar "vinde" rugăciunile pentru nici un preț. Simon, magicianul din Samaria a oferit odată bani pentru rugăciunile lui Petru și Petru l-a mustrat pentru o astfel de răutate de aș imagina că un dar divin ar putea fi cumpărat cu bani (Fapte 8:18-23). Simon s-a pocăit imediat. Dar adepții săi nepocăiți au fost mulți de-a lungul secolelor. Papii romano-catolici (care pretind a fi urmașii lui Petru, care l-a mustrat pe Simon), și-au vândut întotdeauna rugăciunile lor pentru bani. Martin Luther sa ridicat împotriva acestor vitregii în ziua lui, ca Peter. Dar unii dintre urmașii lui Luther (protestanții din zilele noastre), s-au întors din nou la vânzarea "rugăciunilor" și "profețiilor" lor pentru bani; și din păcate, mulți ca Simon sunt dispuși să plătească pentru ele!

Isus ne-a avertizat în mod expres că în zilele din urmă, înșelăciunea va fi atât de subtilă încât chiar și cei aleși vor fi aproape înșelați - în special prin semne și minuni (Matei 24:24). Dacă există vreo lucrare astăzi de care cei aleși să se ferească și pe care să o examineze cu mare atenție, este lucrarea de "semne și minuni". Isus ne-a spus să nu credem când oamenii spun că El a venit în camera lor pentru a le vorbi (vezi Matei 24:26). Trupul înviat al lui Isus nu a părăsit dreapta Tatălui în toți acești (mai mult de 1900 de) ani de la înălțarea Sa. Paul și Ștefan L-au văzut doar acolo (Faptele Apostolilor 7:55; 9:3). Nici chiar Ioan nu a văzut trupul fizic al lui Isus pe insula Patmos, ci doar simboluri reprezentându-L pe Isus (Apocalipsa 1:13-16). Când Isus va părăsi Cerul, acesta va fi pentru a doua Sa venire pe pământ.

Prin urmare, atunci când ei spun astăzi că El a venit în camerele lor, nu îi credeți.

Trăind în mijlocul credincioșilor naivi, noi nu trebuie să rămânem fără discernământ. Cuvântul lui Dumnezeu dă o lumină clară pentru toți cei care o doresc în aceste ultimele zile. Dacă urmăm această lumină, nu vom fi înșelați.