scris de :   Zac Poonen categorii :   Tânăr Lider Bărbat
WFTW Body: 

Domnul l-a chemat pe Ieremia pe când acesta era un tânăr bărbat (Ieremia 1:5) şi i-a spus: „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem proroc al neamurilor.” Dumnezeu îl cunoştea pe Ieremia chiar înainte ca trupul să-i fi fost zămislit în pântecele mamei sale. În zilele noastre, sunt multe polemici cu privire la faptul dacă un embrion este sau nu o fiinţă umană. Iată un verset care ar trebui să clarifice pentru totdeauna acest dubiu – căci Dumnezeu spune că El îl cunoştea pe Ieremia înainte ca el să fi fost conceput. Când Ieremia era o particulă microscopică în pântecele mamei lui, Dumnezeu îl cunoştea, consacrându-l să fie proroc. Aceasta este o mare încurajare pentru noi – să ştim că Dumnezeu avea ochiul Său asupra noastră chiar şi atunci când eram doar nişte particule microscopice, de-abia concepute în pântecele mamelor noastre. La fel cum a avut un plan pentru Ieremia, El are un plan şi pentru vieţile noastre.

Imaginaţi-vă doar, când Ieremia a trecut prin toate acele greutăţi, cum trebuie să-l fi încurajat acest gând: „Chiar acum trec prin foarte multe strâmtorări. Dar Dumnezeu mă cunoaşte de când am fost în pântecele mamei mele şi de atunci El a planificat viaţa mea. Şi acel plan se va împlini. Sunt gata să mă predau în totul Domnului.” Ori de câte ori ne confruntăm cu încercări şi greutăţi, noi toţi ar trebui să ne gândim la aceasta. Dumnezeu te-a ales înainte să te naşti şi planul Lui pentru viaţa ta se va împlini. Aşa că, niciodată să nu te descurajezi.

Apoi, Ieremia a spus: „Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc.” Este uimitor cum Dumnezeu alege anumiţi oameni, care nu se pricep să vorbească în public, ca să fie proroci. Moise era aşa. El a spus la fel: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară”. Vreau să vă încurajez pe toţi. Să nu credeţi că Dumnezeu nu vă poate folosi să predicaţi cuvântul Lui doar pentru că nu aveţi abilitatea de a vorbi sau curajul de a sta în faţa oamenilor. Domnul i-a spus lui Moise: „Cine a făcut gura omului?… Oare nu Eu, Domnul? Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta.” Dacă-I permiteţi lui Dumnezeu să vă zdrobească şi să vă umple cu Duhul Său cel Sfânt, El vă poate face şi pe voi purtătorii Lui de cuvânt. Totul depinde de umblarea voastră cu Dumnezeu.

Ca tânăr creştin, eram o persoană timidă şi complexată. Dar când Dumnezeu m-a uns cu Duhul Lui, El a început să vorbească prin mine. El poate face acelaşi lucru şi cu tine. Şi încă un lucru: Nu-I spune niciodată lui Dumnezeu: „Doamne, eu sunt prea tânăr.” Dacă Dumnezeu te cheamă şi te sfinţeşte, vârsta nu mai contează. Ca să-L slujeşti pe Domnul, nu trebuie să aştepţi până ajungi bătrân. De îndată ce simţi o povară în inima ta, caută-L pe Dumnezeu să fii umplut cu Duhul Sfnt şi du-te şi vesteşte cuvântul lui Dumnezeu.

Domnul i-a spus lui Ieremia: „Nu zice: ,Sunt un copil', căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci” (Ieremia 1:7). Şi apoi Domnul i-a spus un cuvânt pe care l-a adresat în multe rânduri prorocilor Lui: „Nu te teme de ei; căci Eu sunt cu tine ca să te scap” (Ieremia 1:8). Un mare avantaj pe care toţi prorocii adevăraţi l-au avut a fost faptul acesta, şi anume că Domnul a fost cu ei. De aceea ei nu se temeau de niciun om. Acesta este modul în care şi noi trebuie să-I slujim Domnului astăzi. Domnul trebuie să fie cu noi.

Domnul a atins gura lui Ieremia şi i-a spus: „Iată, pun cuvintele Mele în gura ta”. Acelaşi lucru i-a făcut Dumnezeu şi lui Isaia. Remarcaţi apoi lucrarea pe care Domnul i-a dat-o lui Ieremia. Sunt menţionate aici şase activităţi –smulgere, tăiere, dărâmare, nimicire, zidire şi sădire (Ieremia 1:10). Patru dintre acestea erau negative şi dou㠖 zidirea şi sădirea – erau pozitive. Ieremia trebuia să dărâme mai întâi vechea structură şi abia apoi să clădească structura lui Dumnezeu. Acesta nu este un lucru uşor de făcut. Este mult mai uşor să construieşti o clădire pe o bucată de teren liberă. Creştinismul din zilele noastre se află într-o stare foarte asemănătoare cu starea lui Iuda din acele zile. Există structuri religioase colosale în creştinismul de astăzi care sunt contrare Cuvântului lui Dumnezeu. Un proroc care vine cu cuvântul lui Dumnezeu într-o astfel de situaţie va trebui mai întâi să smulgă, să taie, să dărâme şi să nimicească multe lucruri înainte să poată clădi şi planta ceva de valoare veşnică. Este vorba despre această lucrare iniţială cu buldozerul pe care mulţi predicatori nu sunt dispuşi să o facă. Ei caută s㠄pună un petec nou la o haină veche”. Dar Domnul spune: „Nu. Trebuie să aruncaţi haina veche. Trebuie să distrugeţi complet structura veche şi să începeţi iarăşi cu ceva complet nou.” Dacă nu faceţi aşa, nu veţi fi în stare să clădiţi ceea ce Dumnezeu doreşte să clădiţi. Domnul a continuat să-l încurajeze pe Ieremia spunându-i: „Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci Eu sunt cu tine, ca să te scap” (Ieremia 1:19).

Traducerea în limba română: Maria Magdalena